ดูหนังออนไลน์
Economics

‘จุรินทร์’ ยันจ่ายเงินส่วนต่าง ‘ข้าว’ ล็อตแรก 15 ต.ค.


“จุรินทร์”ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก “ข้าว” ยันเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างล็อตแรก 15 ตุลาคมนี้ ย้ำเกษตรกรที่ปลูกข้าว แม้จะเจอภัยแล้ง น้ำท่วม หรือปลูกไว้กินเอง มีสิทธิ์ได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ทั้งหมด

resize 5d7cb3e09883f

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการประชุมชี้แจงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า ได้ตั้งใจที่จะมาบอกพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับเกษตรกร โดยยืนยันว่าเกษตรกรจะมีรายได้ 2 ทาง คือ 1.รายได้จากการขายข้าวตามราคาตลาด และ 2.เงินส่วนต่างที่รัฐบาลประกันให้โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ มีเกษตรกรจาก 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร และมหาสารคาม รวมแล้วประมาณ 1,000 คน มารับฟังการชี้แจง

สำหรับการประกันรายได้ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน (ครัวเรือนละ 14 ตัน) , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน (ครัวเรือนละ 16 ตัน) , ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน (ครัวเรือนละ 30 ตัน) , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน (ครัวเรือนละ 25 ตัน) และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน (ครัวเรือนละ 16 ตัน)

70413309 10156261826121791 7984553299451838464 o

นายจุรินทร์กล่าวว่า หากจะมีคำถามว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติจนนาล่ม จะได้เงินส่วนต่างนี้หรือไม่ คำตอบ คือ ได้ และอาจมีคำถามว่าถ้าเกษตรกรปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้กิน จะได้เงินส่วนต่างนี้หรือไม่ คำตอบ คือ ได้ แต่เกษตรกรจะต้องไปขึ้นทะเบียนก่อน โดยจะมีการจ่ายส่วนต่างล็อตแรกในวันที่ 15 ต.ค.2562

“การโอนเงินส่วนต่าง จะเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งรอบเก็บเกี่ยวไว้ ขอย้ำว่า เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้และปลูกข้าวจริง ไม่ว่าจะเจอปัญหาภัยแล้ง ประสบภัยน้ำท่วม มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินส่วนต่างนี้แน่นอน และนโยบายประกันรายได้จะดำเนินการตลอดอายุรัฐบาลชุดนี้”นายจุรินทร์กล่าว

พร้อมกันนี้ นายจุรินทร์ได้ย้ำว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการเสริมที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก โดยมีกระบวนการดูดซับผลผลิตมาเก็บไว้ เพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกจนส่งผลกระทบถึงเกษตรกร และยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ ชาวนา กลางน้ำ คือ โรงสี แปรรูป ปลายน้ำ คือ ผู้ส่งออก

c1

รายงานข่าวแจ้งว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 รอบที่ 1 ต้องปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน -31 ตุลาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2562-28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาได้รับสิทธิชดเชยให้เป็นไปตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุในทะเบียนเกษตรกร

ส่วนราคาส่วนต่าง คณะอนุกรรมการกำกับดูแล จะเป็นผู้กำหนดและประกาศครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคมนี้  และครั้งต่อไปทุกๆ 15 วัน จนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ์ตามโครงการ คือ วันที่ 31 ตุลาคมปีหน้า

เงินส่วนต่างที่เกษตรกรจะได้รับครั้งแรกนั้น ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันประกาศราคากลางอ้างอิงในแต่ละรอบ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องไปทำสัญญากับ ธ.ก.ส.