Economics

‘ศักดิ์สยาม’ ลุยจัดโซนนิ่งรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งในกรุงเทพฯ ได้แค่ 4 ชั่วโมงต่อวัน


ปัญหารถติดต้องกล้าทำ! “ศักดิ์สยาม” ลุยจัดโซนนิ่งรถบรรทุก 10 ล้อ ลดเวลาวิ่งในเขตกรุงเทพฯ จาก 13 ชั่วโมง เหลือ 4 ชั่วโมงต่อวัน โวส่งผลให้ปริมาณรถบรรทุกหายไป 5 หมื่นคันต่อวัน ประชาชนรับผลดี เดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย

2MOT 2562 08 07 รวค.ประชุม งป.รัฐวิสาหกิจ by PP 19

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติในวันนี้ (16 ส.ค.) ว่า ที่ประชุมฯ ได้หารือเรื่องการจำกัดเวลาวิ่งรถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าจะแบ่งพื้นที่การวิ่งรถบรรทุก 10 ล้อออกเป็น 3 โซน โดยใช้ถนนวงแหวนด้านตะวันตกและถนนวงแหวนด้านตะวันออกเป็นเกณฑ์ ได้แก่

  1. บริเวณพื้นที่นอกเขตวงแหวน รถบรรทุก 10 ล้อ จะวิ่งได้ 9 ชั่วโมง ระหว่าง 21.00-06.00 น.
  2. บนถนนวงแหวนรอบนอกและทางพิเศษ (ทางด่วน) จะวิ่งได้ 9 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 21.00-06.00 น.
  3. พื้นที่ในเขตวงแหวน จะอนุญาตให้วิ่งได้เพียง 4 ชั่วโมง ระหว่าง 24.00น.-04.00 น.

นอกจากนี้จะยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับรถบรรทุก 10 ล้อบางประเภท เช่น รถปูนซีเมนต์ รถบรรทุกเชื้อเพลิง รถบรรทุกสินค้าเน่าเสียง่าย เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎโซนนิ่งทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม ปรับลดขนาดรถบรรทุกจาก 10 ล้อ ให้เหลือ 6 ล้อ  ซึ่งจะสามารถวิ่งได้ตลอดเวลา

ขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนขนาดบรรทุกรถและหามาตรการเยียวยาด้วย แต่เบื้องต้นมองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบ เพราะผู้ประกอบการน่าจะบริหารจัดการเวลาได้ และการวิ่งรถในเขตเมืองโดยใช้เวลา 4 ชั่วโมงก็น่าเพียงพอ เพราะเป็นช่วงเวลาที่รถไม่ติด

1 3

ปัญหาจราจรต้องกล้าทำ

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยามสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ นำผลการศึกษากลับมาเสนอที่ประชุมฯ ภายใน 1 เดือน จากนั้นจะเร่งเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาต่อไป

“การจัดโซนนิ่งแบบนี้จะช่วยลดปริมาณรถบรรทุก 10 ล้อที่วิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้มากถึงวันละ 5 หมื่นคัน  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหารถติดได้มาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายและทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกมากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็จะประหยัดมากขึ้น เพราะวิ่งรถในช่วงที่รถไม่ติด ซึ่งมาตรการโซนนิ่งและกำหนดเวลาเพื่อแก้ปัญหาจราจรนั้น เราต้องทำให้เร็วที่สุด ปัญหาจราจรต้องกล้าทำ เราเคยคิดว่าทำไม่ได้ แต่วันนี้มหานครใหญ่ในโลก เช่น โตเกียว ปักกิ่ง เค้าทำกันหมดแล้ว และมีตัวอย่างที่สำเร็จในโลกมาแล้ว ประเทศไทยแค่มีการจัดระเบียบใหม่เท่านั้น” นายศักดิ์สยามกล่าว

สำหรับเวลาที่รถบรรทุก 10 ล้อ สามารถวิ่งได้ในปัจจุบัน เป็นดังนี้

  1. เขตกรุงเทพฯ ให้วิ่งได้ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00-06.00 น.
  2. พื้นที่ภายในเขตวงแหวน ให้วิ่งช่วง 21.00-06.00 น.
  3. พื้นที่ปริมณฑล แบ่งเป็นจังหวัดสมุทรปราการ ให้วิ่งช่วงเวลา 10.00-16.00 น. และ 20.00-06.00 น. ส่วนจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ให้วิ่งช่วง 09.00-16.00 น. และ 19.00-06.00 น.
รถยนต์ ถนน
ขอบคุณภาพจากกระทรวงคมนาคม

ปรับปรุงกฎหมายความเร็วรถ

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า ที่ประชุมฯ ยังได้หารือเรื่องการเพิ่มอัตราความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนขนาด 4 ช่องจราจร (เลน) เป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหารถติด ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติให้กลับไปปรับปรุงกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกันก่อน

นอกจากนี้จะจัดระเบียบความเร็วนำร่องใน 4 ถนนหลัก คือเพชรเกษม สุขุมวิท พหลโยธินและ มิตรภาพ แต่จะทำความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่บางช่วงเท่านั้น โดยได้มอบหมายให้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปบูรณาการข้อมูลและนำข้อสรุปกลับมาเสนอที่ประชุมภายใน 1เดือน