ดูหนังออนไลน์
Business

กรมการค้าต่างประเทศตั้ง ‘ทีมเทรดวอร์’ โชว์ 4 แผน รับมือผลกระทบ-สร้างโอกาสการค้าไทย

กรมการค้าต่างประเทศตั้งทีมเทรดวอร์ ติดตามผลกระทบจากสงครามการค้า พร้อมขับเคลื่อนแผนเชิงรุกรับมือ 4 ด้าน เริ่มจากเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย จนได้รับเสียงชื่นชมจากสหรัฐ และยุโรป เตรียมมาตรการป้องกันสินค้าทะลัก จนกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศ เพิ่มโอกาสส่งออกโดยใช้สิทธิจีเอสพีไปสหรัฐ ใช้สิทธิ เอฟทีเอส่งออกไปจีน และเพิ่มโอกาสการค้าชายแดน

สงครามทางการค้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดตั้งคณะทำงานติดตาม และแก้ไขผลกระทบจากสงครามทางการค้า หรือทีมเทรดวอร์ เพื่อศึกษาผลกระทบและโอกาสของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีนอย่างรอบด้าน ตลอดจนเสนอแนะกลยุทธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก และเศรษฐกิจของไทย

ที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชน และเห็นตรงกับกับแผนที่จะรับมือใน 4 ด้าน ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อการค้าไทย และทำให้การค้าไทยยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

แผนรับมือ 4 ด้าน

 • เฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย
  กรมจะร่วมมือกับศุลกากรประเทศปลายทาง เช่น สหรัฐ และยุโรป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ไทยเป็นแหล่งในการสวมสิทธิแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นให้กับประเทศปลายทางว่า สินค้าไทยที่ส่งออกไปถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการจนได้รับความชื่นชมจากประเทศคู่ค้า ทั้งสหรัฐ และยุโรปมาแล้ว
 • การป้องกันการทะลักของสินค้าและเยียวยาผลกระทบจากสงครามการค้า
  ดำเนินมาตรการปกป้อง (Safeguard) และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศ หากพบว่ามีสินค้าที่นำเข้าสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 • การเพิ่มโอกาสของสินค้าไทยไปสหรัฐ และจีน
  ผลักดัน และแนะนำให้ผู้ส่งออกใช้ช่องทางตามสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) เพิ่มการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ และใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-จีน เพื่อขยายการส่งออกไปยังตลาดจีน  ปัจจุบันได้ผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าอย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านใน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) รวมถึงมาเลเซีย
  เร่งอำนวยความสะดวกทางการค้า และขยายโอกาสทางการค้าชายแดนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกของไทย ซึ่งกรมฯ มีแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการไทยผ่านโครงการ YEN-D การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าบริเวณชายแดน การจัดมหกรรมการค้าชายแดน เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการค้า เป็นต้น

The Bangkok Insight Editorial Team