Economics

‘พาณิชย์’ จัด ‘YEN-D Frontier ไทย-เวียดนาม’ ดันผู้ประกอบการกลุ่ม ‘จังหวัดสนุก’ ค้าขายเพื่อนบ้าน


กรมการค้าต่างประเทศ จัด YEN-D Frontier รุ่นไทย-เวียดนาม ผลักดันผู้ประกอบการในกลุ่ม “จังหวัดสนุก” ขยายเครือข่ายกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของเวียดนาม มั่นใจจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายมูลค่าการค้าการลงทุนได้เพิ่มขึ้น

resize 5d328708949d0

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program at the Frontier : YEN-D Frontier) รุ่นไทย-เวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคมนี้  ที่โรงแรมยู โฮม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่ม “จังหวัดสนุก” ได้แก่ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์จนเกิดความสนิทสนมตามแนวคิดของโครงการ YEN-D ที่ว่า “ความสัมพันธ์แบบเพื่อนมาก่อนแล้วธุรกิจจะตามมาเอง” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน แบ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย 15 คน และเวียดนาม 15 คน

“เวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นตลาดศักยภาพต่อสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทย และยังมีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่เชื้อสายไทย-เวียดนาม ซึ่งทำการค้าในแถบจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เป็นจำนวนมาก กรมฯ จึงได้จัดโครงการ YEN-D Frontier รุ่นไทย-เวียดนามเป็นการเฉพาะ เพื่อเร่งเดินหน้าผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนามให้เพิ่มมากขึ้น”นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ YEN-D ได้เป็นที่รู้จักและพูดถึงในหมู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมกับได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่ว CLMV รวมทั้งสิ้น 1,378 ราย และมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าทางการค้าโดยรวมกว่า 4,100 ล้านบาท

จากความสำเร็จดังกล่าว ในปีนี้ กรมฯ จึงได้ขยายไปสู่โครงการ YEN-D Plus คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และยังได้ขยายเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ชายแดนฝั่งประเทศตรงข้าม หรือ YEN-D Frontier ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมาก เพราะมีชายแดนติดกันไปมาหาสู่กันอย่างสะดวก นำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรม YEN-D Frontier ไปแล้วจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ รุ่นไทย-กัมพูชา รวม 30 ราย รุ่นไทย-LIMEC (หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย) จำนวน 46 ราย และล่าสุดในครั้งนี้ คือ YEN-D Frontier รุ่นไทย-เวียดนาม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น