ดูหนังออนไลน์
Economics

กรมส่งเสริมการค้าฯ ชี้พ่อแม่จีนนิยมซื้อของเล่น ‘พัฒนาสมอง-ทักษะ’ แนะไทยเจาะให้ตรงจุด


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ดีไอทีพี) เผยตลาดของเล่นในจีนเฟื่องฟู หลังผู้ปกครองนิยมซื้อให้เด็กเล่น โดยเฉพาะของเล่นที่ช่วยพัฒนาสมองและทักษะต่างๆ แนะผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยเร่งศึกษาตลาดและวางแผนส่งออกป้อนความต้องการ ชี้ควรเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใช้ช่องทางออนไลน์เจาะ

resize 5c9c388c21a21
เกษสุรีย์ วิจารณกรณ์

นางสาวเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว จีน ของดีไอทีพี เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดของเล่นเด็กในจีนว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาพันฒนาการค้าฮ่องกง (เอชเคทีดีซี) ได้เปิดเผยผลสำรวจการเลือกซื้อของเล่นของผู้ปกครองชาวจีน โดยพบว่าปัจจัยสำคัญในการซื้อของเล่นของชาวจีนให้กับเด็ก ก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองและทักษะในด้านต่างๆ ของเด็ก ส่งผลให้ของเล่นที่ให้ความรู้แก่เด็กได้รับความนิยมในตลาดจีนมากขึ้น แต่สินค้าต้องมีคุณภาพและความปลอดภัย

ผลการสำรวจ พบว่า ผู้ปกครองชาวจีน เลือกของเล่นประเภทพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ของเล่นเพื่อพัฒนาสมองของลูก ของเล่นเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ของเล่นเพื่อให้ลูกสนใจในวิทยาศาสตร์ ของเล่นที่ลูกชอบและมีความสุข และของเล่นเพื่อเป็นของขวัญตอบแทนให้ลูกตามลำดับ

แต่เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น การเลือกซื้อของเล่นก็เปลี่ยนตามไปด้วย เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ผู้ปกครองจะเลือกซื้อของเล่นเพื่อพัฒนาสมองเป็นหลัก และสำหรับเด็กโต จะซื้อของเล่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

resize 5d3139df97319

“ผลจากการที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญแก่การเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ซึ่งของเล่นที่ช่วยพัฒนาสมองและเสริมทักษะ เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะหาทางขยายตลาดในจีน โดยต้องศึกษาความต้องการของผู้ปกครองชาวจีนยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อ และเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย หากผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ต้องการ ก็จะเจาะตลาดได้ดีขึ้น และควรจะใช้ช่องทางการทำตลาดออนไลน์ เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้าง และยังจะช่วยให้ของเล่นไทยเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น” นางสาวเกษสุรีย์กล่าว

สำหรับสถานการณ์ตลาดของเล่นในจีน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสถิติจากสมาคมผลิตภัณฑ์ ของเล่นเด็ก และเยาวชนจีน แสดงให้เห็นว่า ในปี 2561 ตลาดของเล่นในจีนมีมูลค่าถึง 70,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน