Economics

ตลท.มั่นใจรัฐบาลใหม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นได้!


“ตลาดหลักทรัพย์” หวังเห็นรัฐบาลใหม่เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้

ภากร ปีตธวัชชัย1

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยากเห็นรัฐบาลใหม่เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่กำลังดำเนินการและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้

อย่างไรก็ตาม มองว่า มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติสามารถโยกเงินลงทุนออกไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำได้

ส่วนกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย (fund flow) ในช่วงที่ผ่านมาไหลเข้ามามากกว่าไหลออก ซึ่งเชื่อว่าหากระยะต่อไปข้างหน้าเงินทุนจะไหลออกไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือ น่าตกใจ เนื่องจากพื้นฐานปัจจัยในประเทศอย่างเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่ง

สำหรับเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่านั้น ไม่ได้กังวลแต่อย่างใด เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังดี ส่วนจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทจดทะเบียนหรือไม่นั้น นักลงทุนต้องพิจารณาเป็นรายบริษัท เพราะมีทั้งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากค่าเงิน