Economics

ข่าวปลอม! ‘ธปท.’ โร่แจงไม่เคยนำทุนสำรองมาใช้ผิดวัตถุประสงค์

“ธปท.” แจงข่าวนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้เป็นข่าวปลอม ยืนยันไม่เคยนำเงินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า กรณีที่มีข่าว ธปท. เรื่อง “การปล่อยระบบเงินภายในประเทศพุทธศักราช 2562 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 23 ล้านล้านบาท” ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยธปท.ไม่เคยนำเงินสำรองระหว่างประเทศมาใช้ผิดวัตถุประสงค์

โดยธปท.ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของเงินสำรองระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เป็น “กันชน” เพื่อรองรับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจไทย เงินสำรองระหว่างประเทศจึงต้องมี “เพียงพอ” และ “พร้อมใช้” หากมีความต้องการใช้เงินตราต่างประเทศ ทั้งจากการค้าขาย และการลงทุนของคนไทยและต่างประเทศ

ข่าวปลอมแบงก์ชาติ

Siree Osiri OHO BANGKOK