Economics

คลังบีบงบก่อสร้าง ‘มอเตอร์เวย์’ สนข. รับลูกศึกษาลดต้นทุน 1.2 แสนล้าน


“กระทรวงคลัง” ชี้งบประมาณมีจำกัด ต้องลดงบก่อสร้าง “มอเตอร์เวย์” ด้าน “สนข.” รับลูก ลุยศึกษาโมเดลใหม่ประหยัดต้นทุนได้ 1.2 แสนล้านบาท

มอเตอร์เวย์โคราช4

นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม ให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) วันนี้ (17 มิ.ย.) ว่า

สืบเนื่องจากแผนแม่บทการพัฒนามอเตอร์เวย์ระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 ของกรมทางหลวง (ทล.) ที่ประกอบด้วยโครงการมอเตอร์เวย์ทั้งหมด 21 เส้นทาง ระยะทางรวม 6,612 กิโลเมตร จะต้องใช้งบประมาณลงทุนมากถึง 2.14 ล้านล้านบาท เพราะส่วนใหญ่จะต้องตัดแนวเส้นทางใหม่และมีการเวนคืนที่ดินค่อนข้างมาก จึงอาจเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการ

สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง จึงขอให้ สนข. หาแนวทางลดวงเงินก่อสร้างมอเตอร์เวย์ลง เนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณจำกัดและต้องใช้งบประมาณลงทุนระบบขนส่งทางรางด้วย

S 2924690
ชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สนข. จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทางหลวงสายหลัก ที่เหลือเขตทางตั้งแต่ 50-60 เมตรขึ้นไป ให้รองรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ด้วย เพื่อลดการเวนคืนที่ดิน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของโครงการ

เบื้องต้นพบว่ามีโครงการมอเตอร์เวย์ในแผนแมบท17 เส้นทาง ระยะทางรวม 2,796 กิโลเมตร ซึ่งสามารถพัฒนาตามแนวคิดนี้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนามอเตอร์เวย์ระยะกลางถึงยาว ที่ยังไม่ได้ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ขณะเดียวกันทางหลวงสายหลักก็เหลือเขตทางเพียงพอต่อการพัฒนามอเตอร์เวย์ และมีเส้นทางไม่คดเคี้ยวจนเกินไป เพราะรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์เวย์ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผลการศึกษายังพบว่า การพัฒนามอเตอร์เวย์ 17 เส้นทางตามโมเดลใหม่ จะช่วยลดวงเงินการลงทุนได้ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืนลดลง 5 หมื่นล้านบาท หรือลดลงประมาณ 52% เมื่อเทียบกับการตัดเส้นทางใหม่ทั้งหมด และต้นทุนค่าก่อสร้างลดลง 6.9 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 5.23% เมื่อเทียบกับโมเดลเดิม ส่งผลให้วงเงินลงทุนรวมของแผนแม่บทลดเหลือประมาณ 2.02 ล้านบาท นอกจากนี้จะทำให้การพัฒนาโครงการรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้เวลาเวนคืนน้อยลง

รูปภาพ2

นายชยธรรม์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สนข. ได้นำโครงการมอเตอร์เวย์ 2 สายในแผนแม่บท มาทดลองออกแบบเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบวงเงินลงทุนระหว่างโมเดลเก่าและโมเดลใหม่ว่าประหยัดได้มากน้อยเพียงใด ได้แก่ มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-สระแก้ว ระยะทาง 165 กิโลเมตร และมอเตอร์เวย์ นครสวรรค์-พิษณุโลก ระยะทาง 109 กิโลเมตร

ทั้งนี้ การศึกษาทั้งหมดจะแล้วเสร็จและสรุปผลให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาได้ในเดือนกรกฎาคม 2562  หลังจากนั้นกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และสำนักงบประมาณ คงต้องหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกับโครงการมอเตอร์เวย์ในแผนแม่บทต่อไป