Economics

สรท.ประเมินส่งออกปีนี้ขยายตัวได้เพียง 3%


“สรท.” ประเมินส่งออกปีนี้ขยายตัวได้เพียง 3% จับตารัฐบาลชุดใหม่ – การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า จากตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม 2562 ไทยกลับมาติดลบอีกครั้ง 4.9% โดยมีมูลค่า 21,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้การส่งออกไตรมาสแรกปีนี้โดยรวมติดลบ 1.6% หรือมีมูลค่า 61,987.8 ล้านดอลลาร์นั้น เกิดจากความวิตกกังวลปัญหาสงครามการค้าสหรัฐและจีน แม้ว่าจะมีการเจรจาของทั้ง 2 ประเทศที่ดูว่าจะมีทางออก แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะสรุปแนวทางร่วมกันอย่างไร จึงเป็นสาเหตุหลักของการวิตกกังวลส่งผลให้การส่งออกทั่วโลกยังไม่ดีมากนัก และยังเชื่อว่าไตรมาส 2 คงจะยังไม่ติดลบมาก นอกจากนี้ ประกอบกับทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความผันผวน รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มกลับมามีราคาสูงขึ้นในตลาดโลก ทำให้เป็นตัวกดดันภาคการส่งออกเดือนมีนาคมและไตรมาสแรก

อย่างไรก็ตาม สรท.ประเมินภาพรวมการส่งออกปีนี้ คาดว่าจะเติบโตเพียง 3% หรือเฉลี่ยต่อเดือน 22,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้มาก แต่หากจะให้โตถึง 5% จะต้องผลักดันส่งออกในช่วง 9 เดือนที่เหลือต่อเดือนไม่ต่ำ 22,800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าลำบากพอสมควร ดังนั้น ตัวเลขการส่งออกที่ประเมินไว้ว่าจะเติบโตเพียง 3% บนสมมติฐานค่าเงินบาท 33 บาทต่อดอลลาร์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.2% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากเห็นมากสุด คือ สงครามการค้าสหรัฐและจีนยุติลง รวมถึงหน้าตารัฐบาลใหม่ออกมาอย่างไม่มีปัญหาความวุ่นวายตามมาและการเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่จะมีความชัดเจนวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ หากปรับเพิ่มมากเกินไปก็จะกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) อย่างแน่นอน