Economics

‘ธปท.’ ลุ้น! หวั่นเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจโตไม่ถึง 3.8 %

“ธปท.” ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจขยายตัวไม่ถึง 3.8% คาดไตรมาส 2/62 จะโตน้อยสุดในรอบปี

ธปท.

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. มองว่า เศรษฐกิจไทยทั้งปีมีโอกาสจะเติบโตไม่ถึง 3.8% ซึ่งต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ที่จะประกาศในวันที่ 21 พฤษภาคมก่อนว่าเป็นอย่างไร ถ้าขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3.4% เศรษฐกิจไทยปีนี้ก็มีโอกาสขยายตัวมากกว่า 3.8% ได้ ซึ่ง ธปท. จะนำมาข้อมูลของสภาพัฒน์มาประกอบการพิจารณาประมาณการณ์เศรษฐกิจของ ธปท. ก่อนจะมีการประกาศตัวเลขอีกครั้งในเดือนมิถุนายน

ด้านทิศทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 มองว่า การขยายตัวอาจจะไม่ได้ดีมากนัก เดิมมองว่า ไตรมาสสองจะขยายตัวได้ต่ำที่สุดในปีนี้ ขณะที่ภาคการส่งออกปีนี้มีโอกาสติดลบลดลง ส่วนการท่องเที่ยวคาดจะกลับมาเป็นบวก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปที่กลับเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเทศกาลอีสเตอร์ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มบวก ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคาดเดายาก

นายดอน กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในวันนี้ เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย