Economics

หนุนแข่ง ‘วัวลาน’ กระตุ้นท่องเที่ยว ‘มหาดไทย’ จ่อชง ครม. กำหนดเวลา 6 โมงเย็นถึงตี 5

โฆษกเผย “กระทรวงมหาดไทย”  พร้อมชง ครม. เคาะกฎกระทรวง กำหนดเวลาเล่นแข่ง “วัวลาน” ในเวลา 18.00 น.-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายนายกฯ  “อนุทิน” มอบปกครองวางมาตรการกวดขัน ป้องกันผลกระทบสังคม

วันนี้ (23 มิ.ย.) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดูแลปรับปรุงข้อกฎหมาย เพื่อให้การแข่งขันวัวลาน จังหวัดเพชรบุรี มีความยืนหยุ่น สอดคล้องกับการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนิยมเล่นในเวลากลางคืน และเป็นประเพณีการละเล่นที่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวได้นั้น

วัวลาน

ล่าสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่… (พ.ศ. …) ออกตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 พร้อมดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน และเสนอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาอนุญาตเล่นแข่งขันวัวลาน เป็นเวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จากเดิมที่กำหนดเวลาอนุญาตให้เล่นในเวลา 7.00 น.-19.00 น. ขั้นตอนถัดจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตให้เล่นแข่งวัวลานเป็นเวลากลางคืนไม่สร้างผลกระทบเชิงสังคม นายอนุทินได้มอบให้กรมการปกครองวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาอาชญากรรม การระบาดของยาเสพติด การมั่วสุมของเยาวชน อุบัติเหตุหรือการจราจรในเวลากลางคืน ปัญหาด้านการสาธารณสุข ขยะมูลฝอย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวดำเนินการ เพื่อกวดขันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบ อาทิ เจ้าของสถานที่ต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดให้มีการเล่นแข่งขันวัวลานให้ชัดเจน  สถานที่ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง จัดให้มีมาตรการคัดกรอง เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น จุดตรวจเข้า-ออก บุคคล และยานพาหนะ เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธปืน หรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานที่ อย่างน้อยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่มีการเล่นแข่งขันวัวลาน และกล้องวงจรปิดต้องอยู่ในสภาพใช้งาน และมีจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เจ้าของสถานที่ต้องห้าม ไม่ยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันชนิดอื่น รวมถึงการมั่วสุม เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามไม่ให้ขายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน ไม่ให้มีการเล่นที่เข้าข่ายเป็นการทรมาน หรือทารุณสัตว์โดยเด็ดขาด เช่น ใช้ยาหรือสารกระตุ้น หรือใช้อุปกรณ์เฆี่ยนตีสัตว์

วัวลาน

“กระทรวงมหาดไทยประเมินว่าการปรับเวลาเล่นแข่งวัวลาน จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลาน รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การเล่นวัวลาน ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับหากมีการอนุญาตให้มีการเล่นที่สอดคล้องกับการละเล่นที่แท้จริง ภาครัฐจะสามารถเข้าไปจัดการดูแลจัดการให้การเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo