Economics

อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 17 พ.ค. เช็กราคาเบนซิน-ดีเซล-โซฮอล์’ ล่าสุดที่นี่

อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 17 พฤษภาคม 2567 เช็กราคาน้ำมัน “เบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์” ล่าสุดจาก 3 ปั๊มใหญ่ที่นี่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เช็กราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก “ปตท.-บางจาก-เชลล์” ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันของ “โออาร์” จะเป็นดังนี้

 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.19 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.44 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.18 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.55 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.44 บาทต่อลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 46.74 บาทต่อลิตร

ปตท. 1156701

ราคาน้ำมันของ “บางจาก” จะเป็นดังนี้

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 46.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.55 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันของ “เชลล์” จะเป็นดังนี้

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 37.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 39.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 39.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 31.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 46.94 บาท/ลิตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK