ดูหนังออนไลน์
Economics

‘สมคิด’ ดึง ‘กรุงไทย’ วางระบบรองรับสวัสดิการรัฐ

ภาพจาก thaigov.go.th

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลหลายด้านในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลังจากช่วยวางระบบจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย นับว่าเป็นการส่งเงินเข้ากระเป๋าโดยตรงให้กับชาวบ้าน ลดปัญหาเงินรั่วไหลระหว่างทางก่อนถึงมือผู้ควรได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งมีปัญหาหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ อนาคตยังต้องช่วยเหลือสวัสดิการอีกหลายด้านให้กับประชาชน จึงต้องอาศัยธนาคารกรุงไทยช่วยดูแลระบบ โดยเฉพาะการดูแลสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีสัดส่วน 1/4 ของประชากรไทย ซึ่งกำลังเตรียมระบบรองรับการช่วยเหลืออีกหลายด้านผ่านธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ ยังต้องการให้ธนาคารกรุงไทยก้าวสู่ธนาคารยุคใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระบบแอพพลิเคชั่นรองรับบริการทางการเงิน ตั้งศูนย์นวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใช้นวัตกรรมใหม่ เข้าดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการ การสร้างเครือข่ายจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เมื่อดูแลตั้งแต่เริ่มแรกการตั้งกิจการและสามารถส่งเสริมปล่อยสินเชื่อเติมทุน ไม่ใช่รอพอเพียงการปล่อยสินเชื่อเติมทุนเหมือนปัจจุบันเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาหา เพื่อต้องการให้เอสเอ็มอีเข้มแข็งนับแสนรายในอนาคต โดยใช้ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งพัฒนาระบบ Big Data ของแบงก์รัฐ

นอกจากนี้ ยังให้ธนาคารกรุงไทยออกไปตั้งฐานรองรับการปล่อยสินเชื่อของอุตสาหกรรมในเขต EEC เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญ

ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากการรับจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยแล้ว ธนาคารกรุงไทยได้วางระบบเทคโนโลยีรองรับระบบบสวัสดิการประเภทอื่นเพิ่มตามนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ คาดว่าพร้อมใช้ระบบในอีก 4 เดือนข้างหน้า

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK