Economics

คลังตอบชัด! กทพ.ไม่มีสิทธิ์ใช้เงิน TFF จ่าย ‘ค่าโง่ทางด่วน’ 4.3 พันล้าน

“กระทรวงการคลัง” ตอบชัด! “กทพ.” ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินทีเอฟเอฟจ่าย “ค่าโง่ทางด่วน” 4.3 พันล้านบาท เหตุผิดวัตถุประสงค์กองทุน

fig 11 04 2019 06 50 39

จากกรณีที่มีข้อเสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นำเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ไปชำระค่าชดเชยและดอกเบี้ยประมาณ 4.3 พันล้านบาท แก่บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้การทางพิเศษฯ แพ้คดีเรื่องการแข่งขันนั้น

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ล่าสุดตัวแทนจากกระทรวงการคลังได้ตอบคำถามเรื่อง TFF ต่ออนุกรรมการของการทางพิเศษฯ ว่า การทางพิเศษฯ ไม่สามารถนำเงิน TFF ไปจ่ายค่าชดเชยและดอกเบี้ยแก่ BEM ได้ เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน

ขั้นตอนต่อไป การทางพิเศษฯ จะต้องรายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รับทราบ โดยการประชุมบอร์ดครั้งต่อไปคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายนนี้

สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์2
สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์

สำหรับกรณีที่การทางพิเศษฯ มีแนวคิดจะขยายสัมปทานทางพิเศษ (ทางด่วน) ให้กับ BEM เพื่อแลกกับการยุติความขัดแย้งและล้างหนี้ที่เกิดจากข้อพิพาททั้งหมด 1.37 แสนล้านบาทนั้น

นายสุชาติกล่าวว่า อนุกรรมการของการทางพิเศษฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องดังกล่าว รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานและสหภาพแรงงานเพิ่มเติม โดยขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะสรุปเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดเมื่อใด เพราะขึ้นอยู่กับการทำงานของอนุกรรมการ

นอกจากนี้ การทางพิเศษฯ และ BEM ได้แจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ระหว่างเจรจาและหาข้อสรุปเรื่องข้อพิพาท ซึ่งครอบคลุมการจ่ายค่าชดเชยมูลค่า 4,300 ล้านบาท ที่ศาลตัดสินแล้วด้วย