Economics

ดับฝันคนปทุม! เปิดบริการรถไฟฟ้า ‘หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต’ ล่าช้า 1 ปี

รถไฟฟ้า “หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต” เปิดวิ่งล่าช้า 1 ปี แต่ยืนยันเปิด “สะพานเสนาฯ” ก่อนวันที่ 6 เม.ย. นี้ ตามด้วย “สถานีห้าแยกฯ” เดือน ส.ค.

ระบบราง 190103 0009

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี จะเปิดให้บริการล่าช้าออกไป 1 ปี จากเดิมกำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเดือนกรกฎาคม 2564

เนื่องจากการเจรจาโอนหนี้สินและทรัพย์สินในโครงการฯ ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีความล่าช้าประมาณ 1 ปี โดยในช่วงที่การเจรจายังไม่ได้ข้อสรุป ก็ไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าไปติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณตามแผนงานได้

ทั้งนี้ รฟม. และ กทม. เพิ่งลงนามการโอนหนี้สินและทรัพย์สินแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2561 จากนั้นก็เปิดพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าไปติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและทดสอบระบบต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีจึงแล้วเสร็จ ส่งผลให้การเปิดรถไฟฟ้าต้องล่าช้าออกไป

สถานีห้าแยกลาดพร้าว รถไฟฟฟ้า สายสีเขียว

เปิดให้บริการบางส่วนก่อน

อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะเปิดให้บริการงานโยธาและสถานีบางส่วนก่อนดังนี้

  •  6 เมษายน 2562 เปิดสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนแนวถนนพหลโยธิน
  • สิงหาคม 2562 เปิดบริการสถานี 1 สถานี ได้แก่ สถานีห้าแยกลาดพร้าว เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว และบรรเทาความแออัดของสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
  • ปลายปี 2563 เปิดบริการเพิ่ม 4 สถานี ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24, สถานีรัชโยธิน, สถานีเสนานิคม และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เดือนกรกฎาคม 2564 เปิดให้บริการครบ 16 สถานี
    สะพานเสนานิคม

 

ขอบคุณภาพปกจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

 

Avatar photo