ดูหนังออนไลน์
Economics

ทอท. ลั่นระฆังเปิดประมูล ‘ดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ’ ขีดเส้นชัดอีก 2 เดือนรู้ผู้ชนะ!


ทอท. นับหนึ่งเปิดประมูลชิง “ดิวตี้ฟรี-พื้นที่เชิงพาณิชย์” สนามบินสุวรรณภูมิยาว 10 ปีครึ่ง ขีดเส้น 10 พ.ค. รู้รายชื่อผู้ชนะ ด้าน “นิตินัย” แจงยิบเหตุผลเปิดประมูลดิวตี้ฟรีสัญญาเดียว

dutyfree1

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทอท. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมประมูลกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ในสนามบินรวม 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินภูเก็ต, สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ จำนวน 1 สัญญา โดยจะจำหน่ายเอกสารการประมูล (TOR) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม-1 เมษายน 2562

ทอท. จะเปิดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อผู้ซื้อทีโออาร์ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และในวันที่ 5, 9-11 เมษายน 2562 ก็จะนำเอกชนดูสถานที่ประกอบกิจการจริงในสนามบินทั้ง 4 แห่ง

หลังจากนั้น ทอท. จะเปิดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00-11.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลังเวลา 11.00 น. ในวันเดียวกัน จากนั้นผู้ผ่านคุณสมบัติจะต้องนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 และมีกำหนดเปิดซองราคาและประกาศผลคะแนนสูงสุดในวันที่ 10 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

 

ต้องมีประสบการณ์ ‘บริหารห้าง-ดิวตี้ฟรี’

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าประมูลดิวตี้ฟรีในครั้งนี้ จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลหลายรายรวมกลุ่มกัน โดยผู้รับผิดชอบหลักต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ขณะเดียวกันต้องมีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ตารางเมตรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีและยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือมีประสบการณ์บริหารร้านดิวตี้ฟรีในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในพื้นที่เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีและยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ คาดคำนวณคะแนนจะเป็นแบบถ่วงน้ำหนัก ระหว่างด้านเทคนิคและด้านราคา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้บริหารดิวตี้ฟรีใน 4 สนามบิน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563-31 มีนาคม 2574 หรือนับเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน

สุวรรณภูมิ 2

แจงยิบทำไมเปิดประมูล 1 สัญญา

สำหรับกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การเปิดประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบิน 4 แห่งเพียง 1 สัญญาจะทำให้เกิดการผูกขาดนั้น นายนิตินัย กล่าวว่า ทอท. ต้องเปิดประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีในสนามบินทั้ง 4 แห่งรวมกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนและแข่งขันกับสนามบินต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถดึงดูดแบรนด์ระดับโลกให้เข้ามาจำหน่ายสินค้า

ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีรายได้จากดิวตี้ฟรีคิดเป็น 82% ของรายได้ดิวตี้ฟรีทั้งหมด ส่วนรายได้ของสนามบินภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่มีสัดส่วนรวมกันประมาณ 18% โดยเฉพาะสนามบินหาดใหญ่ที่มีรายได้จากดิวตี้ฟรีเพียง 0.4%

ถ้าหาก ทอท. นำพื้นที่ดิวตี้ฟรีของสนามบินทั้ง 3 แห่งไปเปิดประมูลแยกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ก็จะทำให้การบริหารต้นทุนเป็นไปได้ยากและไม่ดึงดูดใจให้แบรนด์ระดับโลกมาลงทุน เพราะความสามารถในการสร้างรายได้ของสนามบินอีก 3 แห่งไม่มากเท่าสุวรรณภูมิ  ส่งผลให้การแข่งขันกับดิวตี้ฟรีในต่างประเทศยากตามไปด้วย

ด้านกรณีที่มีผู้เสนอให้เปิดประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิตามพื้นที่หรือประเภทสินค้า (category) นั้น ทอท. พิจารณาแล้วว่าจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ล่าสุดแอร์บัสยกเลิกผลิตเครื่องบินรุ่น A380 เป็นต้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อปริมาณผู้โดยสารในแต่ละพื้นที่ของอาคารผู้โดยสาร (Terminal) ด้วย

นิตินัย ศิริสมรรถการ
นิตินัย ศิริสมรรถการ (ภาพ : AOT Official)

ถ้าหาก ทอท. เปิดประมูลแบบแยกพื้นที่หรือประเภทสินค้า แล้วปริมาณผู้โดยสารเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาว่า ทอท. ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีแต่ละรายอย่างไม่เป็นธรรมได้

“ทีโออาร์ดิวตี้ฟรีเข้าคณะกรรมการ (บอร์ด) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 บอร์ดถามว่าเปิดประมูลรวม 4 สนามบินและไม่แยกประเภทสินค้าแล้วจะตอบคำถามสังคมยังไง ทอท. จึงเสนอให้ทำเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) แบบเปิดกว้าง จะได้ไม่มีดิวตี้ฟรีรายเดียว อย่างที่เคยบอกว่าจะมีดิวตี้ฟรี Down Town เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด” นายนิตินัยกล่าว

สำหรับการเปิดประมูลดิวตี้ฟรีครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีผู้ประกอบการสนใจเป็นจำนวนมาก รวมถึงบริษัทต่างชาติจากยุโรปที่แสดงความสนใจจะเข้าร่วมประมูลด้วย

 

dutyfree2

เปิดประมูล ‘พื้นที่เชิงพาณิชย์’ สุวรรณภูมิ

นายนิตินัย กล่าวต่อว่า นอกจากการเปิดประมูลดิวตี้ฟรีแล้ว ทอท. ยังได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิจำนวน 1 สัญญา โดยเปิดจำหน่ายทีโออาร์ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2562-1 เมษายน 2562

หลังจากนั้น ทอท. จะเปิดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 2 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และนำเอกชนดูสถานที่ประกอบกิจการจริงในสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 5 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

หลังจากนั้น ทอท. จะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลังเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 และมีกำหนดเปิดซองราคาและประกาศผลคะแนนสูงสุดในวันที่ 10 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สนามบินสุวรรณภูมิ
ภาพจาก Suvarnabhumi Airport

กำหนดประสบการณ์ ‘บริหารห้าง-ขายอาหาร’

ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าประมูลดิวตี้ฟรีในครั้งนี้จะต้องเป็นนิติบุคคล หรือนิติบุคคลหลายรายรวมกลุ่มกัน โดยผู้รับผิดชอบหลักต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ขณะเดียวกันต้องมีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ขนาดไม่ต่ำกว่า 10,000 ตารางเมตรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีและยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ/อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือสนามบินในประเทศไทย มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีและยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ชนะจะได้บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563-31 มีนาคม 2574 หรือ 10 ปี 6 เดือน