Economics

เคาะแล้ว งวดสุดท้าย! ‘ประกันรายได้ข้าว’ งวด 33 ชาวนารอรับเลย 31 พ.ค.นี้

เคาะแล้ว งวดสุดท้าย! “ประกันรายได้ข้าว” งวด 33 เช็กส่วนต่างราคาข้าวแต่ละชนิด พร้อมโอนเงินให้ชาวนา 31 พ.ค.นี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ในงวดสุดท้าย งวดที่ 33 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566

ประกันรายได้ข้าว

ส่วนต่างราคาอ้างอิงแต่ละชนิดพันธุ์ข้าว – โอนเงินให้ชาวนา 31 พ.ค. 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,671.28 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 328.72 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,259.52 บาท
  • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาเกณฑ์กลางตันละ 11,252.18 บาท ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน ไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเกณฑ์กลางตันละ 10,216.69 บาท ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน ไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,734.33 บาท ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน ไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกันรายได้ข้าว

สรุปการชดเชยส่วนต่างงวดที่ 1-32

นายอุดม กล่าวว่า ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดีสูงกว่าราคาประกัน ทำให้ไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง ขณะที่สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาด ผู้ส่งออกยังมีความต้องการข้าวเจ้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศอิรัก และอินโดนีเซีย

ส่วนสถานการณ์การส่งออกจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สามารถส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 3.27 ล้านตัน และและมีแนวโน้นเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากหลายประเทศผลผลิตลดลง เพราะปัญหาภันแล้งจากปรากฎการณ์เอลนีโญ โดยคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 8 ล้านตันตามเป้าหมาย

ประกันรายได้ข้าว

อย่างไรก็ตาม ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 1 – 32 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างแล้วกว่า 2.636 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,867.02 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo