Economics

เชื่อความขัดแย้ง ‘อินเดีย-ปากีสถาน’ กระทบไทยระยะสั้น!!


“รมว.คลัง” เชื่อความขัดแย้งระหว่าง “อินเดีย-ปากีสถาน” จะกระทบท่องเที่ยวไทยระยะสั้น ปัดออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอินเดียกับปากีสถานที่เกิดการสู้รบในขณะนี้ ว่า ได้ส่งผลให้สายการบินของไทยต้องยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางยุโรปนั้น มองว่าจะกระทบภาพการท่องเที่ยวระยะสั้นเท่านั้น เพราะเชื่อว่าสายการบินจะเปิดทำการบินเส้นทางดังกล่าวภายใน 1- 2 วันนี้ และสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติได้ แต่ยอมรับปัญหาความขัดแย้งของประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศมักจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศด้วยเช่นกัน รวมถึงไทยด้วยที่ได้รับผลกระทบ ทำให้การส่งออกเดือนมกราคมติดลบ

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ภาพจาก สถานีข่าวกระทรวงคลัง

ทั้งนี้ นายอภิศักดิ์ มองว่า กระทรวงการคลังไม่ควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใด ๆ ออกมา แม้จะอยู่ในวิสัยที่ดำเนินการได้ เพราะถือเป็นมารยาทที่ไม่ควรดำเนินการ เมื่อมีการประกาศการเลือกตั้งออกมาเป็นทางการแล้ว แต่หากเกิดปัญหาเศรษฐกิจจริงก็สามารถดำเนินการได้

ขณะเดียวกันยังใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหลัก ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้จะเปิดให้อบรมอาชีพเพิ่มเติมในเฟส 2 เชื่อว่าจะบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้ประชาชนรากหญ้าได้