Economics

ไทยไร้ปัญหา! ‘ไข้หวัดนก’ ระบาดทำ ‘ไข่ไก่’ ขาดแคลนทั่วโลก ‘ไข่ไทย’ ขึ้นราคาตามกลไกตลาด

นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ระบุ หลายพื้นที่ทั่วโลก เกิดปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ หลังเจอ “ไข้หวัดนก” ระบาด ทำให้ต้องฆ่าไก่จำนวนมาก แต่ไทยไร้ปัญหา เหตุป้องกันอย่างดี  ส่วนราคาที่สูงขึ้น เพราะเป็นไปตามกลไกตลาด

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายก สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกทั่วโลกขณะนี้ ทำให้หลายพื้นที่ ต้องทำลายแม่ไก่ ส่งผลให้ไข่ไก่ขาดแคลน เช่น สหรัฐ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากราคาที่สูงขึ้น การจำกัดปริมาณการซื้อ และเข้าถึงยาก

'ไข่ไก่

ช่วงที่ผ่านมา สหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาไข้หวัดนก ทำให้ขาดแคลนไข่ไก่ และราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 60% จนผู้บริโภคเดือดร้อน ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่สูงขึ้น ทั้งราคาอาหารสัตว์ ค่าแรงงาน ค่าบริหารจัดการฟาร์ม

เช่นเดียวกับ มาเลเซีย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารปรับราคาสูงขึ้น จากผลกระทบของสงครามยูเครน กดดันให้ผู้เลี้ยงรายเล็กต้องลดปริมาณการเลี้ยง จนต้องสั่งซื้อไข่ไก่ล็อตใหญ่ที่สุด 50 ล้านฟอง จากอินเดีย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน

ทางด้านกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น มีการทำลายไก่ และนกอื่น ๆ ทั่วประเทศ จากไข้หวัดนกจำนวน 15 ล้านตัว ทำให้ราคาขายส่งไข่ขนาดกลางในกรุงโตเกียวอยู่ที่ 335 เยน ต่อกิโลกรัม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้นมากกว่า 81% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ประเทศไทยมีการปัองกันอย่างดีไม่มีปัญหาในฟาร์มสัตว์ปีก ประชาชนมีผลผลิตเพียงพอ

“ราคาไข่ไก่ของไทย ยังถูกกว่าประเทศต่างๆมาก และเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจากโรคระบาด ราคาจึงมีการปรับขึ้นตามกลไกตลาดและเหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับ”

'ไข่ไก่

นายมงคล กล่าวด้วยว่า ไทยมีผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการ โดยเฉพาะช่วงนี้ปิดเทอม ความต้องการไข่ไก่ลดลง จึงไม่กระทบต่อการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดี ไม่ขาดทุน ซึ่งราคาอาจปรับขึ้นบ้างตามกลไกตลาด

“ผู้เลี้ยงไก่ไข่ไทย ก็ประสบปัญหาราคาอาหารไก่ปรับขึ้นประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เหมาะสมอยู่ที่ 4.00 บาทต่อฟอง แต่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.60 บาทต่อฟองเท่านั้น”

นายมงคล ยังระบุว่า ไข่ไก่ เป็นโปรตีนคุณภาพดีที่คนไทยนิยมบริโภคและเข้าถึงง่ายที่สุด จึงขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนการผลิต ให้ราคา และการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ไม่เกิดปัญหาขาดแคลน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารทั้งในประเทศและทั่วโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo