Economics

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สำเร็จทำอย่างไร? แก้ไขได้มั้ย ‘คลัง’ มีคำตอบ!

“กระทรวงการคลัง” ตอบชัด! ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สำเร็จทำอย่างไร? พร้อมเตือน!! ไม่อยากพลาดใช้สิทธิ์ 1 เมษายน ต้องยืนยันตัวตนภายใน 26 มีนาคม 2566 เท่านั้น!

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 12,270,571 ราย (หรือคิดเป็น 84.06% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย)

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,165,454 ราย

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนและผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” หรือผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก็จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จะเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ซึ่งในการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ ปรากฏตามตาราง
ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ ดังนี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่านซึ่งในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ กรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไป

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare.mof.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK