Economics

เช็กด่วน! เงินเข้าแล้ว ‘ประกันราคาข้าว’ งวดที่ 23 โอนให้ชาวนา 5,903 ครัวเรือน

เช็กด่วน! ชาวนา 5,903 ครัวเรือน เงินเข้าแล้ววันนี้ ‘ประกันราคาข้าว’ งวดที่ 23 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยสัปดาห์นี้เป็นการประกาศราคางวดที่ 23 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ประกันราคาข้าว

ส่วนต่างราคาข้าวแต่ละชนิด

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,612.20 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 387.80 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,204.80 บาท
  • ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 10,914.64 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 85.36 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,134.00 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 9,918.67 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 81.33 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,439.90 บาท
  • สำหรับข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,190.67 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้
  • ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 23 จำนวน 5,903 ครัวเรือน ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

ประกันราคาข้าว

รายงานการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวงวดที่ 1-22 และโครงการไร่ละพัน

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ข้าวนาปรังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นเดือนเมษายน 2566 ส่งผลให้ข้าวเจ้าราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย

ด้านสมาคมค้าข้าวไทย ระบุว่า ข้าวเจ้าเป็นข้าวที่มีการซื้อขายกันในตลาดมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ราคามีการปรับขึ้นลงในกรอบแคบๆ ตามความต้องการของตลาด ซึ่งยังคงมีความต้องการจากผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง

ประกันราคาข้าว

ส่วนสถานการณ์การส่งออก ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลว่า ในปีนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยปริมาณการส่งออกถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 สามารถส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 1.69 ล้านตัน เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ดีขึ้น ทำให้สามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม และอินเดีย ที่เริ่มมีนโยบายให้เก็บข้าวไว้บริโภคภายในประเทศ ทำให้การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะสามารถส่งออกได้มากกว่าปีที่ผ่านมา อาจจะได้ถึง 8 ล้านตัน โดยประมาณ

ทั้งนี้ ในงวดที่ 1 – 22 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.622 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,858.91 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.640 ล้านครัวเรือน วงเงิน 53,990.75 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใกล้บ้าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo