Economics

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 4 ธ.ค. เช็กราคา ‘เบนซิน-ดีเซล-โซฮอล์’ อัปเดตล่าสุดที่นี่

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 4 ธันวาคม 2565 อัปเดตราคา “เบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์” จาก 3 ปั๊มใหญ่ที่นี่

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน รายงานราคาน้ำมันวันนี้ ทั้ง “เบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์” อัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2565 จาก 3 ปั๊มใหญ่ ดังนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ “ปตท.” เป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 42.46 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ “บางจาก” เป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ “เชลล์” เป็นดังนี้

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK