COVID-19

‘ธุรกิจกลางคืน’ เตรียมยื่นเรื่องพรุ่งนี้ ขอนายกฯ ‘เปิดเต็มรูปแบบ’ นำร่อง 26 จังหวัดท่องเที่ยว 1 มิ.ย.

ธุรกิจกลางคืน เตรียมยื่นเรื่องต่อนายกฯ  พรุ่งนี้ ขอเปิดสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ เต็มรูปแบบ เริ่มนำร่อง 26 จังหวัดท่องเที่ยว วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ก่อนเปิดทั่วประเทศ 1 กรกฎาคม 

นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รวบรวมปัญหา และข้อเสนอการฟื้นฟู และพัฒนาภาคการท่องเที่ยว รวมถึงแนวทางของภาคเอกชนหลังการเปิดประเทศ เพื่อนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้นำไปพิจารณาในการประชุมศบค.ชุดใหญ่

LINE ALBUM Covid atk สถานที่ต่างๆ ๒๒๐๕๐๘ 0

หนังสือที่ภาคธุรกิจกลางคืน จะเสนอนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐอย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากปิดกิจการถาวร เนื่องจากการขาดรายได้ และขาดสภาพคล่อง รวมถึงกระทบต่อภาคแรงงาน

อีกทั้งอยากให้รัฐเร่งทบทวนอุปสรรคต่อการค้าและการฟื้นตัวด้านกิจกรรม จึงได้จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลและหาทางออกร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค รวม 7 ประเด็น

1. ยืนยันการประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 พร้อมเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

2. เตรียมพร้อมการเปิดประเทศ โดยบูรณาการการใช้กฎหมายปกติแทนการบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ภายหลังสิ้นสุดขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

3. อนุญาตให้เปิดกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus หรือ Thai Stop COVID 2 Plus และขอให้เปิดกิจการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะทดลองตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เฉพาะพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว 26 จังหวัด และเปิดดำเนินการทั้งประเทศ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565

4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับผู้ประกอบการติดตาม และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการโควิดฟรีเซ็ตติ้ง

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ประชาชนในแต่ละจังหวัด บูรณาการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และป้องกันโรค

shutterstock 285827942 1

6. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาทิ ยกเลิกเวลาห้ามขายระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. และกำหนดพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืน

โดยมีเป้าหมายเป็นซอฟต์เพาเวอร์ ผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความบันเทิงยามค่ำคืนโดยเฉพาะ รวมถึงยกเลิกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และหอพักใกล้เคียง และปรับปรุงมาตรการจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน

7. ส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบการและบูรณาการด้านความร่วมกันในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

อ่านข่าวเพิ่มเติม