COVID-19

เริ่มพรุ่งนี้!! ‘ขนส่ง’ เปิด ‘แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์’ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ สูงสุด 1 หมื่นบาท


“กรมขนส่งทางบก” เปิดให้ผู้ขับแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ เริ่มวันแรกพรุ่งนี้ ถึงวันที่  5 พฤศจิกายน  พบมีผู้จองคิวมาลงทะเบียนแล้วกว่า 7 พันคน

จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถ อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยที่ 13 จังหวัดจะได้รับ 10,000 บาท และอีก 16 จังหวัดได้รับ 5,000 บาทนั้น

LINE ALBUM แท็กซี่ วิน ๒๑๑๐๒๔

วันนี้ (24 ต.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ความคืบหน้าขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก  แบ่งเป็น

  • ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ประมาณ12,000 คน
  • ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ประมาณ 3,000 คน

เข้าลงทะเบียนจองคิวรับบริการได้แล้ว โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา มีแท็กซี่/วินมอเตอร์ไซค์ จองคิวผ่านระบบแล้วประมาณ 7,000 คน ถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก และลดความแออัด ตามมาตรการด้านสาธารณสุข ก่อนเปิดให้เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง เพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบเอกสารในวันที่ 25 ตุลาคม นี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่จองสิทธิ์ในระบบแล้ว ผู้ขับรถแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์ต้องเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองเป็นการยืนยันศักยภาพในการขับรถสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

  • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
  • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับ และผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบก จะทำการตรวจสอบข้อมูล จากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ และรถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือ จะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม