COVID-19

ครม.ช่วย SMEs ทุ่ม 3.7 หมื่นล้าน อุดหนุนค่าจ้างหัวละ 3,000 บาท 

ครม. อนุมัติ 3.7 หมื่นล้าน ช่วยอุดหนุนค่าจ้าง ให้ธุรกิจเอกชน หัวละ 3,000 บาท รักษาระดับการจ้างงานใน SMEs  เปิดให้สถานประกอบการ เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่  20 ต.ค.นี้ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

อุดหนุนค่าจ้าง

รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เป็นนายจ้างภาคเอกชน ในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน นับถึงวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา

ระหว่างเข้าร่วมโครงการ นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% หากทำไม่ได้ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ

กรณีนายจ้าง มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่ม ตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกิน 5% โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

ธุรกิจในกลุ่ม SMEs คือ กระดูกสันหลังของการจ้างงานในประเทศไทย โดยกว่า 88.88% คือ การจ้างงานคนไทย

อุดหนุนค่าจ้าง
สุชาติ ชมกลิ่น

นายสุชาติ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทย จะต้องมีนโยบายรักษาระดับการจ้างงาน และส่งเสริมการจ้างงานใหม่ จึงมอบหมายกระทรวงแรงงานดำเนินโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อลดปัญหาการว่างงาน

โดยให้นายจ้างรักษาระดับการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง ได้มีงานทำมีรายได้ต่อเนื่อง และได้รับโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเสริมสภาพคล่อง ฟื้นฟูกิจการสร้างความแข็งแรงในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง

โครงการนี้ จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางได้ถึง 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน เป็นเงิน 36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท รวมงบประมาณที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ทั้งสิ้น 37,521,690,000 บาท

ทางด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่าสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564

อุดหนุนค่าจ้าง

เอกสารลงทะเบียนร่วมโครงการรัฐช่วยอุตหนุนค่าจ้าง

  1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  2. กรณีมอบอำนาจ แนบหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ

เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
  • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2
  • กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo