COVID-19

สำคัญมาก! ชงต่ออายุ ลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ‘นายจ้าง-ลูกจ้าง’ อีก 3 เดือน

“หอการค้าไทย” ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ต่ออายุ  ลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง อีก 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ย้ำเป็นเรื่องสำคัญมาก ช่วย 2 ฝ่าย ก้าวพ้นวิกฤติ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีมาตรการเยียวยา ดูแลประชาชนกลุ่มภาคแรงงาน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมาฟื้นฟูและเปิดประเทศได้โดยเร็ว นั้น

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ถึงสภาพปัญหาการดำเนินธุรกิจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพากำลังแรงงาน ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเศรษฐกิจ

ลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม

ชงลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ต่ออีก 3 เดือน

ทั้งนี้ ได้มีหนังสือข้อเสนอเป็นการเร่งด่วนไปยังนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และประคองการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ที่ได้นำข้อเสนอของหอการค้าไทย เรื่อง มาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้นำเสนอต่อกระทรวงแรงงาน  โดยได้ออกเป็นมาตรการที่สำคัญ อาทิ

  • มาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าว
  • มาตรการเร่งรัดจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน
  • มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนและนายจ้าง ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ 29 จังหวัด
  • มาตรการ Factory Sandbox
  • มาตรการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ กลุ่มมติ 20 สิงหาคม 2562 และกลุ่มมติ 4 สิงหาคม 2563 ให้สามารถทำงานต่อในราชอาณาจักรไทยได้
  • มาตรการลดหย่อนการส่งเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง ลูกจ้างกลุ่มผู้ประกันตน ตั้งแต่มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงานจากการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ลดส่งเงินสมทบ ประกันสังคม

นอกจากนี้ ยังช่วยผู้ประกอบการบรรเทาภาระด้านสาธารณสุขของแรงงาน และผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หรือเกิดความเสียหาย ในระบบธุรกิจน้อยที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งการจ้างงานในประเทศ

นายพจน์  ย้ำว่า ข้อเสนอขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 มีความสำคัญมาก ที่จะประคองผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ให้ก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 ในระยะเร่งด่วนนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม