COVID-19

อัพเดท ‘คนละครึ่งเฟส 3’ จะได้เงินครบ 3,000 บาทวันไหน ใช้เงินได้ถึงเมื่อไหร่ เช็คเลย!

อัพเดท ‘คนละครึ่งเฟส3’ จะได้เงินครบ 3,000 บาทวันไหน ใช้เงินได้ถึงเมื่อไหร่ เงินงวดแรกยังใช้ไม่หมดจะถูกตัดสิทธิ์มั้ย เช็ครายละเอียดที่นี่ได้เลย!!

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อรับเงินใช้จ่าย 3,000 บาท โดยล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 931,773 สิทธิ์ โดยกระทรวงการคลัง ยังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจนกว่าจะครบสิทธิ์ 31 ล้านสิทธิ์

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้เติมเงินผ่านแอป “เป๋าตัง” แล้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท โดยจะโอนเงินงวดที่ 2 อีก 1,500 บาท วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเงินที่ใช้ไม่หมดสามารถนำมาสมทบได้ ไม่ถูกตัดยอดเงิน

คนละครึ่งเฟส3

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่งเฟส3

ช่องทางการลงทะเบียนคนละครึ่ง

1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” พร้อมผูก G-wallet (กดแถบคนละครึ่ง)

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ต้องยืนยันตัวตนทุกคน ส่วนคนที่ยังติดขัดเรื่อง “ยืนยันตัวตน” ไม่ผ่าน จะต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่าน ถึงจะเริ่มรับวงเงินสิทธิได้ โดยอาจจะได้รับเงินรอบแรกล่าช้า หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะได้วงเงินสิทธิรอบแรกภายในเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 โดยการยืนยันตัวตนหลังลงทะเบียนสำเร็จ สามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรีบทำให้เสร็จภายในวันเดียว ไม่มีวันหมดเขต และหากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น ก็สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันที

คนละครึ่งเฟส3

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com กดปุ่ม “ลงทะเบียนสำหรับประชาชน”

2. อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม เพื่อเข้าไปสู่หน้ากรอกข้อมูลลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
 • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน กรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข
 • วัน/เดือน/ปีเกิด ที่ปรากฎในบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ เพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP (จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ต่อ 1 คนเท่านั้น)
 • E-mail (ถ้ามี) ให้ระบุได้เพียง 1 อีเมล์)

4. กดยืนยัน

5. รอรับรหัส OTP

6. กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน

7. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

คนละครึ่งเฟส3

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • รัฐช่วยจ่าย 50%
 • ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
 • โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
 • โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
 • ไม่หักสิทธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม