COVID-19

แก้ด่วน! ประกันสังคมม.40 พลาดรับเงิน 5,000 บาท สาเหตุหลัก ‘สถานะไม่เปลี่ยน’


ผู้ประกันตนมาตรา40 พลาดรับเงิน 5,000 บาท เจอปัญหาแล้ว!! ขอให้แก้ไขด่วน ผู้ประกันตนมาตรา 40 สาเหตุหลัก”สถานะไม่เปลี่ยน” เป็นเหตุพลาดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 

ตามที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ขยายกรอบวงเงินอีก 44,314 ล้านบาท  รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท  เพื่อนำมาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเต็มอีก 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มอีกคนละ 5,000 บาท เป็นเงินเยียวยาก้อนใหม่หลังจากได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 เดือน

อย่างไรก็ดี ยังมีส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิในระบบแล้วขึ้นว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ปัญหาทั้งหมดเกิดจากสิ่งนี้

ผู้ประกันตนมาตรา40

ผู้ประกันตนมาตรา40 ปรับแก้ด่วน “สถานะไม่เปลี่ยน”

ล่าสุด เพจ แจ้งข่าวประกันสังคม ระบุว่าสาเหตุหลักที่หลายคนพลาดสิทธิรับเงิน 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40  ตรวจสอบสิทธิในระบบแล้วขึ้นว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ส่วนใหญ่มี สาเหตุ มาจาก ชื่อ-นามสกุล ในระบบไม่ตรงกับบัตรประชาชน อาจจะเป็นการสะกดผิด หรือ มีคำตกหล่น หรือ อาจมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล แต่ในระบบของประกันสังคมยังไม่เปลี่ยนเป็นต้น สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนได้ที่ https://www.sso.go.th โดยสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ 2 วิธี

ผู้ประกันตนมาตรา40

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสำนักงานประกันสังคม วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564 ได้เปิดผู้ประกันตรมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ โดย

– ผู้ประกันตน มาตรา 33 อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด และ 9 กลุ่มอาชีพ คือ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ 6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 8.กิจกรรมทางวิชาการ 9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

 ผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน ภายใน 31 กรกฎาคม 2564

– ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดแรก มีสถานะเป็นผู้ประกันตน หรือ สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินภายใน 10 สิงหาคม 2564 ในส่วน 16 จังหวัดหลังที่สมัครและจ่ายเงินภายใน 3 สิงหาคม 2564

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิทางประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้ ประกันสังคม จะเริ่มจ่ายเงิน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2564

ส่วนผู้ที่ไม่ได้สิทธิไม่ต้องตกใจ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
– ถ้าไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ
– สำหรับกลุ่มนี้ยังไม่ได้กำหนดวันยื่นทบทวนสิทธิ

เงื่อนไขสำคัญในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รับเยียวย า

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องสมัครเข้าระบบประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา จึงจะเป็นผู้ประกันตนมีสถานะที่สมบูรณ์ และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจึงจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทตามมาตราการโครงการเยียวยา

 

ผู้ประกันตนมาตรา40

วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 

– โทรติดต่อหมายเลข 1506

– ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

กรอกเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด (เตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่าน www.sso.go.th เร็วๆนี้)

ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตัวเอง ทำเอกสารขอทบทวนสิทธิเยียวยา หรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ์

ใช้เพียงแค่ “บัตรประชาชนของตนเอง” ที่มีเลข 13 หลัก เท่านั้น โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากการเช็คสถานะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้น

ผู้ประกันตนมาตรา40

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight