COVID-19

รีบเลย! ประกันสังคม ม33 พื้นที่สีแดงไม่ได้เยียวยา ยื่นทบทวนสิทธิภายใน 1 ต.ค.

ประกันสังคม เผยขั้นตอนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 แก้ไขหมวดเพื่อรับเงินเยียวยา ย้ำหมดเขตภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ 

เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน” โพสต์ข้อความ กรณี นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ พร้อมอธิบายถึงรายละเอียดกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด  แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาว่าต้องดำเนินการอย่างไร โดยระบุว่า

ประกันสังคม ม33

ประกันสังคม ม33 ทบทวนสิทธิภายใน 1 ต.ค.นี้ 

สำหรับนายจ้าง และผู้ประกันตน ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ปรากฎว่าไม่มีสิทธิ์แต่นายจ้างประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับการเยียวยา นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร

ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน ยื่นข้อร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจสอบนิติสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสำนักงานประกันสังคม ที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

กรณีมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดแต่มีสาขาตั้งอยู่ใน 13 จังหวัดที่ได้รับการเยียวยา ให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการ

กรณีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้จากเดิมโดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกันสังคม ม33

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo