COVID-19

อึ้ง! ข้าราชการ ‘คมนาคม’ ติดโควิดแล้ว 1,051 คน เสียชีวิต 11 คน ‘ขสมก.’ สูงสุด


กระทรวงคมนาคม เปิดตัวเลขข้าราชการในสังกัด ติดโควิดแล้ว 1,051 คน เสียชีวิต 11 คน คิดเป็น 1.05%  โดยที่ “ขสมก.” พบผู้ติดเชื้อมากสุด  238 คน และเสียชีวิตสูงสุด 5 คน 

วันนี้ (15 ก.ค.) กระทรวงคมนาคมสรุปรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน โดยพบว่า นับถึงวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคมติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 1,051 คน ในจำนวนนี้ รวมถึงผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวานนี้ (14 ก.ค.) จำนวน 19 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.93%  จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 112,675 คน

ขณะนี้ มีบุคลากรของกระทรวง อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโควิดจำนวน  402 คน คิดเป็น 38.25% หายแล้วสะสม 638 คน คิดเป็น 60.70% และเสียชีวิต 11 คน คิดเป็น 1.05%

hjuuu

ส่วนบุคลากรอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (Quarantine) เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จำนวน 2,264 คน คิดเป็น 2.01% ของบุคลากรทั้งหมด

หน่วยงานที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก

  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จำนวน 238 คน
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จำนวน 197 คน
  • กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 115 คน
  • กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จำนวน 93 คน
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 87 คน

ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวนรวมทั้งสิ้น 11 คน พบว่าพนักงานของ ขสมก. เสียชีวิตมากที่สุด จำนวน 5 คน รองลงมาคือ รฟท. จำนวน 2 คน และการท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานละ 1 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม