ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘วิษณุ’ ตอบชัด! ‘การเดินทางข้ามจังหวัด’ ไปได้ แต่ ‘เข้า-ออก’ พื้นที่แดงเข้ม ต้องเหตุจำเป็น


เดินทางข้ามจังหวัด “วิษณุ” แจง ไม่ได้ห้าม เข้า-ออก 10 พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องแสดงหลักฐานความจำเป็น ส่วนจังหวัดอื่นยังเดินทางได้ปกติ

หลังจากที่รัฐบาล และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติเพิ่มความเข้มงวด ในการยกระดับสถานการณ์ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ด้วยการประกาศพื้นควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ทั้งยังมีการประกาศ “เคอร์ฟิว” งดออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 3ทุ่ม-ตี4พร้อมกับห้ามการเดินทาง ข้ามจังหวัด นั้น

เดินทางข้ามจังหวัด

วันนี้ (10 ก.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) เกี่ยวกับการเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มว่า เป็นเพียงการขอความร่วมมือ ไม่ถึงขั้นห้าม

แต่การเดินทาง เข้าหรือออกพื้นที่สีแดงเข้มต้องแสดงหลักฐานความจำเป็น และมีด่านตรวจ หากแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ก็จะช่วยได้มาก

เดินทางข้ามจังหวัด

“วิษณุ” แจง ไม่ได้ห้าม การเดินทางข้ามจังหวัด เข้า-ออก 10 พื้นที่ควบคุมสูงสุด

“ในข้อกำหนดระบุไว้ว่า อาจทำให้การเดินทาง จะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนที่ผ่านมา และจะใช้เวลาเดินทางมากขึ้นกว่าเดิม และการตั้งด่านจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพราะกลัวการอพยพ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้มยังเดินทางได้ปกติ”

ทั้งนี้ มติที่ประชุม ศบค. ที่ประกาศออกมา รวมถึงห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 น.– 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างมาก หรือ ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณีไป

เดินทางข้ามจังหวัด

ส่วนระบบขนส่งสาธารณะ จะให้หยุดบริการรถสาธารณะ ตั้งแต่เวลา 21.30-04.00 น. เว้นการให้บริการที่มีความจำเป็น เช่น รถส่งอาหาร  โดย กระทรวงคมนาคม เตรียมสั่งหยุดให้บริการรถสาธารณะตั้งแต่ 21.30-04.00 น. เริ่มวันจันทร์นี้ (12 ก.ค.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม