ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘สยามพารากอน-ไอคอนสยาม’ จับมือภาครัฐ เปิดจุดบริการ ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

“สยามพารากอน” และ “ไอคอนสยาม” สนับสนุนภารกิจแห่งชาติ พร้อมเปิดพื้นที่บริการฉีดวัคซีน  ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

เพื่อสนับสนุนภารกิจแห่งชาติ สยามพารากอน และ ไอคอนสยาม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน พร้อมเปิดหน่วยความร่วมมือ “บริการฉีดวัคซีนโควิด-19” นอกโรงพยาบาล แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม”  และ “โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนนี้ ด้วยประสิทธิภาพการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว และกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในประเทศไทย เพื่อก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


ภายใต้โครงการ “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน” ที่ทุกความร่วมแรงร่วมใจ จะทำให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ สยามพารากอน ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล บนพื้นที่ใจกลางเมือง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวก และรวดเร็ว

ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยรถไฟฟ้า รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการจัดการด้านสุขอนามัย จัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ยังมีพื้นที่กว้างขวางถึง 12,000 ตร.ม. มีระบบบริหารจัดการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สามารถรองรับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนได้จำนวนมากกว่า 2,500 คนต่อวัน

พร้อมแบ่งพื้นที่บริการเป็น 5 จุด ได้แก่

  • จุดที่ 1 แสดงสิทธิ์และรับบัตรคิว
  • จุดที่ 2 คัดกรองประวัติ/วัดความดันโลหิต
  • จุดที่ 3 ลงทะเบียน
  • จุดที่ 4 ฉีดวัคซีน
  • จุดที่ 5 สังเกตอาการ 30 นาที

แต่ละพื้นที่ของการให้บริการ มีการเว้นระยะห่าง ไม่แออัด และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยขณะเข้าใช้บริการในพื้นที่

นอกจากนี้สยามพารากอน ยังได้อำนวยความสะดวก และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินงาน และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมา ได้ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มบุคลากรด่านหน้า ที่ต้องปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง ที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่ และพนักงานของสมาคมสายการบินประเทศไทย 7 สายการบิน ซึ่งได้รับการลงทะเบียนกับสำนักอนามัย กทม.ล่วงหน้า โดยการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนรอบประชาชนจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2564 โดยให้บริการกับผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน หรือ ไลน์ “หมอพร้อม” และผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดสูงสุด ได้รับการกระจายการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงมากที่สุด

​ทั้งนี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเข้มงวด ตั้งแต่จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ และเครื่องส่งลมเย็น รวมถึงมาตรการเชิงรุก ในการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ หลังปิดบริการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 Facebook: SiamParagonShopping หรือ COVID Center รพ. กรุงเทพ โทร. 02-308-7171 และ www.bangkokhospital.com

ด้าน ไอคอนสยาม พร้อมสนับสนุนภารกิจแห่งชาติเพื่อกระจายวัคซีนโควิด -19 โดยร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทย เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 นอกโรงพยาบาลให้กับประชาชน เพื่อช่วยกระจายวัคซีนสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง บนพื้นที่ ICONSIAM Art Space (ไอคอนสยาม อาร์ต สเปซ) ชั้น 8 ของไอคอนสยาม ซึ่งเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ที่มีทัศนียภาพสวยที่สุด ริมแม่เจ้าพระยาอันงดงาม ช่วยให้ผู้มารับบริการได้ผ่อนคลายความวิตกกังวล พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่โล่ง โปร่งสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี มีห้องน้ำสะอาดให้บริการ และถือเป็นครั้งแรกของการเปิดพื้นที่ ไอคอนสยาม อาร์ต สเปซ ชั้น 8 เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งปกติใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และพื้นที่ในการแสดงงานศิลปะ ของศิลปินชาวไทย และศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก

การเปิดพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน แก่พี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการ

นอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้จัดหาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนชุดอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดการดำเนินงานอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” และโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ที่เลือกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ไอคอนสยาม สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้สะดวกรวดเร็ว ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร หรือ เดินทางด้วยรถยนต์ สะดวกสบายที่จอดรถกว่า 5,000 คัน

นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางด้วยเรือโดยสาร และใช้บริการ Shuttle Boat ได้จาก 2 ท่าได้แก่ ท่าเรือสาทร และท่าเรือสี่พระยาได้อีกด้วย


จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ไอคอนสยาม จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลทุกวัน ในเวลา 10.00 น.-18.00 น. ตั้งวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยระบบการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ จุดนั่งพักคอยก่อนลงทะเบียน จุดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำบัตรเข้ารับการฉีดวัคซีน จุดวัดความดันเพื่อตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย จุดคัดกรองประวัติ จุดฉีดวัคซีน จุดออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน และจุดสังเกตอาการ 30 นาที หลังรับการฉีดวัคซีน

อีกทั้งยังมีรถพยาบาลประจำ หากเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ทางทีมแพทย์ และพยาบาลจะทำการรักษา และนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที คาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่หน่วยนี้ได้ราว 1,000 คนต่อวัน

ประชาชนยังเชื่อมั่นในความสะอาดปลอดภัยของไอคอนสยามได้ เพราะหลังศูนย์ฯ ปิดบริการ ไอคอนสยาม ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ไอคอนสยาม อาร์ต สเปซ ชั้น 8 และภายในศูนย์การค้าทุกวัน นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ไอคอนสยาม มีปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่ในทุกด้าน โดยเชื่อว่ากำลังใจและความร่วมมือของคนไทยทุกคนจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยนำพาประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม