ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘รพ.พระรามเก้า-KBTG’ ร่วมพัฒนา ‘COVID-19 Hospitel Management Solution’ จัดการระบบผู้ป่วยโควิด

โรงพยาบาลพระรามเก้า ผนึก KBTG จัดทําระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ช่วยโรงพยาบาลบริหารจัดการ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด

การระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ในหลายด้าน ทําให้โรงพยาบาล ต้องปรับตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ด้วยการคัดกรองผู้ป่วยตามความรุนแรง

​นพ.วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้เปิดบริการ Hospitel หรือ หอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น และ ถ่ายเหลว ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่ยังหาสถานที่รักษาพยาบาลไม่ได้

“โรงพยาบาลพระรามเก้า” ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือ กับ “กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป” (KBTG) พัฒนา และเปิดตัวระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ขึ้นมา เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ได้ลงทะเบียนเข้ารับการรักษา ช่วยอํานวยความสะดวก แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่จะประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย ตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐาน และดําเนินการรักษาได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที

โซลูชันนี้ ยังถือเป็นหนึ่งในโปรเจค Digital Hospital ที่นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการ ทำได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ยากลําบาก จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปได้ด้วยดี

ทาง​ด้าน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KBTG กล่าวว่า บริษัทริเริ่มทํา COVID-19 Hospitel Management Solution ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 สําหรับ สถานพยาบาล ให้กับทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่นําระบบนี้มาใช้ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการตรวจแล้วพบติดเชื้อโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

ผู้ป่วย หรือญาติ สามารถลงทะเบียนผ่านแแอปพลิเคชันไลน์ @praram9hospital เพื่อเข้ารับ การรักษา ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล และประเมินความเสี่ยงจากโรงพยาบาล

จากนั้นโรงพยาบาลจะติดต่อกลับภายใน 60 นาที เพื่อตรวจรับผู้ป่วยพร้อมจัดรถรับมารักษา ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐาน และดําเนินการรักษาที่ Hospitel  ที่ทางโรงพยาบาลจัดสถานที่ไว้

ผู้ป่วยต้องรายงานอาการ และแจ้งเตือนกิจกรรม ที่ผู้ป่วยจะต้องทําในทุกวัน เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย ความดัน และค่าออกซิเจน ผ่าน e-KYC และแชทบอท ซึ่งโรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นแห่งแรกที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมนี้

​นายเรืองโรจน์ กล่าวด้วยว่า ระบบ COVID-19 Hospitel Management นอกจากจะอํานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาแล้ว ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐานและดําเนินการรักษาที่ Hospitel หรือ หอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง และลดงานเอกสาร เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างถูกกรอกส่งผ่านทางไลน์ มายังฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

KBTG ยินดีที่จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งที่สนใจ เพื่อนําไปใช้ร่วมกับ LINE OA ของตน โดยสามารถติดต่อทีมผู้พัฒนาได้ที่ [email protected]

อ่านข่าวเพิ่มเติม