COVID-19

ลูกจ้างต้องรู้! ‘ติดโควิด-กักตัว 14 วัน’ นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือน!


ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุ อย่าหลงเชื่อเรื่องแชร์ในโซเชียล บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือน กรณีลูกจ้างติดโควิด ต้องกักตัว ระบุ  ติดโควิดถือว่า  อยู่ในสถานะป่วย ใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือหยุดพักผ่อนประจำปีได้  ต้องได้รับค่าจ้าง

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ถ้าพนักงานติดโควิด-19 แล้วต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือน เพราะถือว่าขาดงานนั้น

Website Stamp 20

ล่าสุด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรณีลูกจ้างติดโควิด-19 และต้องกักตัว 14 วัน ให้ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่วย และสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือใช้สิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ ดังนั้น ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้

ทั้งนี้ หากต้องใช้เวลากักตัวมากกว่า 14 วัน ก็ยังถือเป็นการลาป่วยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามภาวะของโรค และมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย

หรือในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยในรอบปี ครบ 30 วันแล้ว รวมทั้งลาหยุดพักผ่อนประจำปีครบแล้ว หากทางราชการมีคำสั่งให้หยุด เพื่อดูอาการ 14 วัน หรือบริษัทมีคำสั่งให้หยุดดูอาการ ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างได้ แต่จะถือว่าขาดงานไม่ได้ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเงินทดแทนจากประกันสังคมตามสิทธิที่พึงได้ตามหลักเกณฑ์ที่สปส. กำหนด

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทร 1546 หรือ 1506 กด 3

184275602 503862651047913 1852948879989488657 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม