ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘กัลฟ์’ มอบ 10 ล้านบาท หนุน ‘รพ.รามาฯ’ รับมือ ‘โควิด’

กัลฟ์ มอบเงิน 10 ล้านบาท แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และสมทบทุนค่าใช้จ่ายฮอสพิเทล สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทำให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จึงมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาท แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-flow oxygen system) จำนวน 25 เครื่อง โดยเหมาะกับผู้ป่วยหนัก ซึ่งมีอัตราการหายใจตื้น และไม่สม่ำเสมอ รวมถึงช่วยลด และชะลอการลุกลามของปอดอักเสบ ถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญอย่างมากในสถานการณ์นี้

นอกจากนี้ GULF  ยังสมทบทุนค่าใช้จ่ายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดเตรียมสถานที่ของโรงแรมใกล้เคียง ให้เป็นฮอสพิเทล (Hospitel) หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผ่านการรักษาจนดีขึ้น หรือมีอาการไม่รุนแรง เพื่อขยายการรักษาให้เพียงพอ รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ความพร้อมทางด้านสาธารณสุข และทางการแพทย์นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

กลุ่มบริษัทกัลฟ์เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงพร้อมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และค่าใช้จ่ายฮอสพิเทล จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถรองรับและรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ทางด้านนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกภาคส่วน ที่ทำงานอย่างหนัก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้เมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ประกอบกับประชาชนได้รับวัคซีนมากขึ้น เราคงได้เห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นในเร็ววัน

ขณะที่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ ก็ทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องเตรียมการในการรักษาผู้ป่วยขั้นรุนแรง ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต รวมถึงต้องจัดหาสถานที่นอกสถานพยาบาล เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน

“การที่กัลฟ์ร่วมสนับสนุนครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเครื่องช่วยหายใจที่มีจำนวนมากขึ้นส่งเสริมให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฮอสพิเทลก็เป็นการเสริมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี”

ทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญ ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้มีการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาโควิด-19 ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-211-222-9 ชื่อบัญชี ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้บริจาคสามารถส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ Line ID @RamaFoundation เพื่อออกใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม