COVID-19

วันนี้ ‘ม33เรารักกัน’ จ่ายงวดสุดท้าย ‘กลุ่มทบทวนสิทธิ์’ โอนรวดเดียว 4,000 บาท

วันนี้ 12 เมษายน 2564 โครงการ ม33เรารักกัน ถึงกำหนดจ่ายวงเงินเยียวยาโควิด-19 งวดที่ 4 หรือ งวดสุดท้าย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์รอบปกติ

ด้านผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนสิทธิ์ก็จะได้รับวงเงินในวันนี้ด้วย โดยจะได้รับเต็ม ๆ 4,000 บาท เพียงงวดเดียว

ม33เรารักกัน งวด 4 งวดสุดท้าย

วันนี้จ่าย “ม33เรารักกัน” งวดสุดท้าย

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายวงเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาเป็นดังนี้

ผู้ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนออนไลน์รอบปกติ ได้รับสิทธิ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง 4,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 4,000 บาท

เพราะฉะนั้นในวันนี้ 12 เมษายน 2564 โครงการ ม33เรารักกัน จะโอนวงเงินเยียวยาให้ ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรอบปกติจำนวน 1,000 บาท เป็นงวดที่ 4 หรืองวดสุดท้าย นอกจากนี้จะโอนวงเงินเยียวยาให้ ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ จำนวน 4,000 บาทเพียงครั้งเดียว

เช็คไทม์ไลน์ ม33เรารักกัน

ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
  • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
  • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน.com

ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ระหว่างเวลา 06.00 น. -23.00 น. วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเงินเยียวยา สามารถหาผู้ประกันการที่เข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo