ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้บริหารการรถไฟฯ ติดโควิด-19 เพิ่มอีกราย

“อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง” ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฯ ติดโควิด-19 เพิ่มอีกราย รฟท. ออกประกาศให้พนักงานรักษามาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง Work from Home 10-18 เม.ย.64 

ตามที่นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และได้รับการยืนยันผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้ารับรักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาล

ล่าสุดพบว่า นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารอีก 1 ราย ที่ติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ดี ส่งผลให้การรถไฟฯ ได้ออกประกาศให้พนักงานรักษามาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะขอให้พนักงานเข้าสู่มาตรการ Work from Home ตั้งแต่วันที่ 10-18 เมษายน 2564 รวม 9 วัน เว้นแต่มีความจำเป็นในเรื่องการปฏิบัติงาน-ประสานงาน ให้แจ้งขออนุญาตผู้บังคับบัญชา โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป
รถไฟ1 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight