ดูหนังออนไลน์
Business

‘ไทยสมายล์’ ให้เลื่อนตั๋ว ‘สงกรานต์’ ฟรี ต้องแจ้งล่วงหน้า 4 ชั่วโมง

“ไทยสมายล์” ให้ เลื่อนตั๋ว “สงกรานต์” ฟรี ต้องแจ้งล่วงหน้า 4 ชั่วโมง งดให้ผู้โดยสารกินอาหารบนเครื่องบินตั้งแต่วันนี้ (9 เม.ย.) สกัดโควิด

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า หากผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ (หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทางระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 2564 มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือขอคืนเงินเต็มจำนวนในรูปแบบเครดิต (EMD) ก็สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

เลื่อนตั๋ว ไทยสมายล์

 • ดำเนินการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ และระบุสาเหตุที่ร้องขอคืนเงิน “Covid-19”
 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เลย นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช รัฐสภา และสำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ในเวลาทำการ
 • Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • อีเมล [email protected]

เงื่อนไข เลื่อนตั๋ว “ไทยสมายล์” 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ต้องชำระส่วนต่างราคา (หากมี)

ด้านวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบ EMD สามารถเก็บไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD

คืนตั๋ว ไทยสมายล์ สงกรานต์

นางชาริตากล่าวต่อว่า ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมาถึงนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ตั้งแต่จุดบริการต่าง ๆ ภายในสนามบิน และการบริการบนเครื่องบินไป จนถึงขั้นตอนส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

เพื่อให้การวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการให้บริการในทุกจุดอย่างรัดกุม  สายการบินฯ จึงจำเป็นต้อง ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดตลอดการเดินทาง ดังต่อไปนี้

มาตรการภาคพื้น “ไทยสมายล์”

 • แนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจเช็คภายในสนามบินที่เพิ่มขึ้น
 • ผู้โดยสารจะต้องกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน หรือกรอกแบบฟอร์มเอกสาร ตามที่แต่ละท่าอากาศยานกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนทำการเรียกขึ้นเครื่องทุกครั้ง
 • เนื่องจากการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ทางสายการบินฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทาง กรณีผู้โดยสารมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง
 • ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่สนามบินจนกระทั่งออกจากสนามบิน
 • ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระต้องโหลด เพื่อลดการสัมผัสสามารถทำการเช็คอินด้วยตนเองผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือตู้เช็คอินอัตโนมัติที่สนามบิน
 • ระงับการให้บริการห้องรับรองพิเศษ (เลาจน์) ไทยสมายล์ ประจำท่าอากาศยานขอนแก่น และเชียงราย และหาดใหญ่เป็นการชั่วคราว มีผลวันนี้ (9 เม.ย.) เป็นต้นไป
 • สำหรับสัมภาระที่ต้องการนำขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารนำขึ้นเท่าที่จำเป็น และมีขนาดตามที่สายการบินฯ กำหนด ซึ่งสัมภาระดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม รวมถึงสามารถวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเก็บสัมภาระ
 • การขึ้นเครื่องกรณีที่จอดลาน (Bus Gate) สายการบินฯ ขอความร่วมมือจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนรถโดยสาร Shuttle bus ไม่เกิน 35 ท่านต่อเที่ยว และขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง

มาตรการบนเที่ยวบิน / ระหว่างทำการบิน “ไทยสมายล์”

 • สายการบินฯ ของดให้บริการอาหาร-เครื่องดื่มระหว่างทำการบิน รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำอาหารเเละเครื่องดื่มขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถรับอาหารว่างได้หลังจากที่ลงจากเครื่อง โดยมีผลวันนี้ (9 เม.ย.) เป็นต้นไป
 • กำหนดให้ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างในการเรียกขึ้นเครื่อง/การลงจากเครื่อง โดยมีการเว้นระยะของผู้โดยสารในแต่ละรอบ เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นมากเกินไป
 • ผู้โดยสารสามารถรับบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ในทุกจุดบริการของไทยสมายล์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team