ดูหนังออนไลน์
Business

อสม. เฮ! ครม. ไฟเขียวเงินเยียวยา 1.5 พันล้าน จี้ สธ. เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้

อสม. เฮ! ครม. ไฟเขียวงบเยียวยา 1.5 พันล้าน จ่ายนาน 3 เดือน พร้อมจี้ สธ. เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (30 มี.ค.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดยอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรอบวงเงินรวม 3,752.7050 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อโควิด-19 จำนวน 3,652.3850 ล้านบาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100.32 ล้านบาท ซึ่งค่าบริการอื่นให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและไม่ให้ถัวจ่ายกับค่าบริการอื่น

เยียวยา อสม.

นอกจากนี้ ครม. อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน โดยจะมีการจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 กรอบวงเงินไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท

พร้อมเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ทุกรายเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team