COVID-19

‘รัฐบาล’ ตั้งเป้าเศรษฐกิจ กระตุ้น ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ กระจายรายได้กว่า 1.5 หมื่นล้าน


รัฐบาลมั่นใจ “ทัวร์เที่ยวไทย” ช่วยเยียวยาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กระจายรายได้กว่า 15,500 ล้านบาท ลงถึงท้องถิ่น และชุมชน 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย โครงการ“ทัวร์เที่ยวไทย” ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมการเดินทางข้ามจังหวัด/ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปในท้องถิ่น และชุมชน

IMG 20210316155130000000 m

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ สำหรับแพ็คเกจเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ที่มีระยะเวลาการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน และข้ามจังหวัด โดยสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ผ่านบริการของบริษัทนำเที่ยวในประเทศ ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จุดประกายการเดินทางในประเทศ เพื่อพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 12,500 ล้านบาท เกิดการกระจายรายได้จากโครงการทัวร์เที่ยวไทยในทางอ้อมอีกไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

เงื่อนไขของโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” 

  • ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี)
  • พักค้างคืนไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน
  • ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ

รวมทั้งหมด 1,000,000 สิทธิ์ วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ ฯ ผ่านเว็บไซต์ (www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย) ซึ่งกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

  • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ต้องให้ความยินยอม (consent)
  • สมัครบัญชีถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทย
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ (www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย) ททท. และ กรมการท่องเที่ยวจะตรวจสอบความถูกต้อง
  • นำเสนอรายการนำเที่ยว (แบ่งประเภท รูปแบบการให้บริการ ราคาและเงื่อนไขการเดินทาง โดยมีคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและความคุ้มค่า รายการนำเที่ยวปรากฏบนเว็บไซต์ต้องแสดงรายละเอียด (ชื่อ รร./ร้านอาหาร) หลังผ่านการอนุมัติจากคณะทำงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องให้ความยินยอม (consent) ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เลือกรายการนำเที่ยวทางเว็บไซต์ (www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย) ติดต่อบริษัทนำเที่ยว ชำระค่ารายการนำเที่ยว ร้อยละ 60 แก่บริษัทนำเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวโดยมีการสแกนใบหน้าและQR Code เพื่อยืนยันตัวตน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังมั่นใจว่า การที่ไทยได้รับการจัดอันดับจาก Global COVID-19 Index (GCI) เป็นอันดับ 1ของโลกในการฟื้นตัวของจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก และติด 1 ใน 5 ประเทศ ที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุด

รวมทั้งแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เริ่มต้นแล้ว และเป็นไปตามเป้าหมาย แสดงถึงความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทย ประชาชนเชื่อมั่น และมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทาง

ทั้งนี้ มาตรการ “ทัวร์เที่ยวไทย” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่ทั้ง โรงแรม ผู้ประกอบ และแรงงานภาคการท่องเที่ยวกว่า 4.3 ล้านคนกลับมาคึกคักอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม