ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รถไฟกลับมาวิ่ง ‘วงเวียนใหญ่ – มหาชัย’ และ ‘บ้านแหลม – แม่กลอง’ พรุ่งนี้

รถไฟกลับมาวิ่ง “วงเวียนใหญ่ – มหาชัย” และ “บ้านแหลม – แม่กลอง” เต็มรูปแบบ พรุ่งนี้ (26 มี.ค.)

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบใน เส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย จำนวน 34 ขบวน และบ้านแหลม-แม่กลอง 8 ขบวน รวม 42 ขบวน หลังจากหยุดให้บริการไปชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) โดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.) เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชนที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังฯ

รถไฟ มหาชัย วงเวียนใหญ่ 8797

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้โดยสาร การรถไฟฯ ได้จัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) สถานีรถไฟ และจุดพักรถทุกแห่งที่อยู่ในสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และบ้านแหลม-แม่กลอง รวมถึงทำความสะอาดภายในขบวนรถโดยสารทุกคันทุกขบวน

ควบคู่กับการใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) พร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทน

S 21889115

S 21889120

อ่านข่าวเพิ่มเติม