COVID-19

เปิดแล้ว ‘ต่อภาษีรถยนต์’ ในห้างวันเสาร์อาทิตย์ เช็คเลย! ใครใกล้ที่ไหน

กลับมาเปิดแล้ว “ต่อภาษีรถยนต์” ในห้างวันเสาร์อาทิตย์ เช็คเลย! ใครใกล้ที่ไหน

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชน ขบ. เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี : shop Thru for Tax” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ต่อภาษีรถยนต์ ในห้าง เสาร์ อาทิตย์ f7d8s79f

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งที่รับผิดชอบการออกหน่วยงานให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ดำเนินการประสานห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนเจ้าของพื้นที่ รวมถึงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการควบคุมของพื้นที่หรือจังหวัดอย่างใกล้ชิด กรณีมีประกาศเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ มาตรการควบคุม หรือพบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่อาจส่งผลต่อประชาชนที่มาใช้บริการ ให้พิจารณาปรับการให้บริการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

สำหรับจุดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี : shop Thru for Tax” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จำนวน 11 สาขา ได้แก่ สาขาบางบอน บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุวิทวงศ์ รัชดาภิเษก สุขาภิบาล 3 ลาดพร้าว รามอินทรา สำโรง และสมุทรปราการ เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

ด้านศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลเวสต์เกต และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

ส่วนต่างจังหวัดสามารถสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดโดยตรง

เตรียมเปิดให้บริการชำระภาษีที่ห้าง Ver.1.2

รองอธิบดี ขบ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งหรือห้างสรรพสินค้า ขบ. มีแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ชำระภาษีรถประจำปี คลิกที่นี่ ให้สามารถรองรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก

ทั้งนี้ ได้เริ่มทดลองให้รถกลุ่มดังกล่าวยื่นชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว โดยรถนั้นต้อง “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนชำระภาษีในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการหลังชำระเงิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo