ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เฮ! พรุ่งนี้ 22 มีนาคม ‘ม33เรารักกัน’ จ่ายเยียวยา 1,000 บาทแรก

ผู้ประกันตนเฮ! พรุ่งนี้ 22 มีนาคม 2564 โครงการ ม33เรารักกัน จะจ่ายวงเงินเยียวยางวดแรก จำนวน 1,000 บาท

ใครกดยืนยันตัวตนแล้วเตรียมเลย สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยางวดแรกเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง สแกนใช้ได้ทันที

22 มีนาคม ม33เรารักกัน

“ม33เรารักกัน” งวดแรก 22 มีนาคม

โครงการม33เรารักกัน จะจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะโอนเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาทในวันพรุ่งนี้ 22 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การโอนเงินเยียวยางวดแรกจะขึ้นอยู่กับระยะเวลากดยืนยันตัวตนด้วย ซึ่งการยืนยันตัวตนและการจ่ายเงินเยียวยาโครงการ ม33เรารักกัน จะแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) เป็นครั้งแรก จากนั้นจะได้รับวงเงินตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการรับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน ในพรุ่งนี้ 22 มีนาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการโอน จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคมนี้เท่านั้น

ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท เพราะเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน.com

ใช้วงเงินได้ยังไง?

ประชาชนที่ได้รับสิทธิในโครงการ ม33เรารักกัน จะต้องทำการโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังลงในสมาร์ทโฟน

ระบบจะดำเนินการโอนเงินวงเงินสิทธิเข้า G-Wallet เพื่อนำไปใช้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสามารถนำไปสแกนซื้อสินค้าได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง เข้าสู่เมนู “G-Wallet”
 2. เลือกปุ่ม “ม33เรารักกัน”
 3. กดปุ่ม “สแกน QR” เพื่อใช้สิทธิ์ ม33เรารักกัน
 4. ประชาชนทำการ สแกน QR ที่ร้านค้าถุงเงิน
 5. ตรวจสอบยอดเงินสินค้าหรือบริการ ยืนยันการชำระเงิน
 6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 7. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

ม33เรารักกัน ยืนยันสิทธิ 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม