ดูหนังออนไลน์
Business

ลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ผ่านเกณฑ์เยียวยา 7.4 ล้านคน ยืนยันตัวตนแล้วกว่าครึ่ง

“แรงงาน” เผย ลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” ผ่านเกณฑ์เยียวยา 7.4 ล้านคน วันแรก (15 มี.ค.) กดยืนยันตัวตนแล้วกว่าครึ่ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ โครงการ ม33เรารักกัน หลังเปิดให้ผู้ประกันตนเช็คสิทธิทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่ เมื่อวานนี้ (15 มี.ค.) เป็นวันแรกว่า โครงการ ม33เรารักกัน มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิจำนวน 7,417,435 คน จากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,208,286 คน และวันแรกมีการกดยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 3,991,206 คน คิดเป็น 54%

ด้านผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากการไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวน 622,172 คน และไม่ผ่านเงื่อนไขเงินฝากเกิน 500,000 บาท จำนวน 168,679 คน โดยผู้ประกันตนที่ตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิ จะต้องรีบยื่นขอทบทวนสิทธิภายในวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 นี้

ลงทะเบียน ประกันสังคมมาตรา 33 สุชาติ ชมกลิ่น 5464

เกณฑ์คัดเลือกผู้ได้รับเงินเยียวยา

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
 • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำนักงานประกันสังคมประเมินว่า ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 9.27 ล้านคน จากผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินเยียวยาทั้งหมด

ตรวจสอบสิทธิ “ม33เรารักกัน”

การตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่

2.กดปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

วิธีเช็คสิทธิ ม33เรารักกัน

3.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ได้แก่

 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
 • ชื่อ – นามสกุลภาษาไทย
 • คลิกเลือกว่ามีวัน/เดือน/ปีเกิด หรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิด หรือมีเฉพาะปีเกิด จากนั้นกรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิดตามที่เลือกไว้ โดยต้องกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น
 • คลิกปุ่มตรวจสอบสถานะ”

ม33เรารักกัน กรอกข้อมูล ตรวจสอบสถานะ

4.ระบบประมวลผลและแจ้งข้อมูลว่าได้รับสิทธิหรือไม่

 • ถ้าหากได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “หมายเลขบัตรประชาชน XXXXXXXXX6311 ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)”

 • ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ” พร้อมระบุเหตุผล เช่น ไม่พบเลขบัตรประชาชน หรือท่านผู้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ได้รับสิทธิเราชนะ โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถขอทบทวนสิทธิได้ทันที คลิกที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team