ดูหนังออนไลน์
COVID-19

วันนี้ ‘ม33เรารักกัน’ เช็คผล – ยืนยันตัวตน – ทบทวนสิทธิ – สมัครแบบไม่มีสมาร์ทโฟน

วันนี้ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันสำคัญของ โครงการ ม33เรารักกัน เนื่องจากโครงการฯ จะเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคมเริ่มดำเนินการใน 4 เรื่อง

สำหรับรายละเอียดทั้ง 4 เรื่องจะเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมกัน!

วันนี้ ม33เรารักกัน เช็คผล

วันนี้ 15 มี.ค. “ม33เรารักกัน” ดำเนินการ 4 เรื่อง

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดใน วันนี้ 15 มีนาคม 2564 คือ โครงการ ม33เรารักกัน จะดีเดย์เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่มดำเนินการใน 4 ด้าน ดังนี้

  • ดีเดย์! เช็คผลลงทะเบียนรอบสมาร์ทโฟน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จะสามารถเช็คผลการลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  • ลงทะเบียนผ่านแล้ว ยืนยันตัวตนได้เลย!

เมื่อผู้ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน แบบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้ว ก็สามารถกดยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาทได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ การกดยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน บนแอปฯ เป๋าตัง จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งจะโอนวงเงินไม่เหมือนกัน ดังนี้

ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564, ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ในครั้งแรก ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) จากนั้นจะได้รับวงเงินตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท เพราะเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน.com

  • ลงทะเบียนไม่ผ่าน กดทบทวนสิทธิทันที!

สำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจสอบสิทธิบน www.ม33เรารักกัน.com แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียน ก็สามารถกดขอทบทวนสิทธิในเว็บไซต์ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม – 28 มีนาคม 2564 จากนั้นจะมีการประกาศผลรอบทบทวนสิทธิในวันที่ 5 เมษายน 2564 และเริ่มโอนเงินงวดแรกตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  • เปิดลงทะเบียน สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยสมัครมาก่อน

ผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์มาก่อน สามารถเริ่มลงทะเบียน ม33เรารักกัน ได้ ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ต้องไปติดต่อที่ “สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ” ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 โดยเตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ และต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม