ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไฟเขียวแอร์ไลน์เปิด 3 เส้นทางใหม่ ‘นกแอร์’ เตรียมบิน ‘เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน’

ทย. ไฟเขียวแอร์ไลน์เปิดให้บริการ 3 เส้นทางใหม่ “นกแอร์” เตรียมบิน “เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน”

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเวลา ทย. ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาการจัดสรรตารางการบินของสนามบินสังกัด ทย. สายการบินหรือเครื่องบิน ให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association – IATA)

ตารางบินฤดูร้อน 2564 เส้นทางใหม่ นกแอร์ บางกอกแอร์

โดยเป็นการพิจารณาจัดสรรเวลากำหนดการบินประจำฤดูร้อน ประจำปี 2564 ซึ่งมีสายการบินที่เปิดให้บริการในเส้นทางบินใหม่ จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่

1.เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น ไปและกลับจำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

2.เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด ไปและกลับ จำนวน 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

3.เส้นทางเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ไปและกลับจำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ของสายการบินนกแอร์

นอกจากนี้ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดเวลาเปิด-ปิด สนามบินเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของสายการบินด้วย

รวมถึงได้หารือการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของสนามบินกระบี่ สนามบินสุราษฎร์ธานี และสนามบินหัวหิน ซึ่งทุกสนามบินยืนยันความพร้อม และให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการและมาตรการ พร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ หากมีการอนุญาตให้เปิดทำการบินได้

สนามบินเบตง ยะลา
สนามบินเบตง จังหวัดยะลา

นายอภิรัฐ กล่าวถึงการสนับสนุนสายการบินที่ทำการบินมายังสนามบินเบตงว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ออกมาตรการจูงใจให้สายการบินเปิดเที่ยวบินเส้นทางใหม่ ปี 2564 โดยจะลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน เป็นระยะเวลา 3 ปี

  • ลดลง 80% ในปีที่ 1
  • ลดลง 65% ในปีที่ 2
  • ลดลง 50% ในปีที่ 3

นอกจากนี้จะลดค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคาร สำหรับสำนักงานสายการบิน ในอัตรา 50% โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม