ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ม33เรารักกัน’ เช็คผลได้ 15 มี.ค. แบ่งกดยืนยันตัวตน 3 ช่วง โอนเงินไม่เหมือนกัน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน ล็อตแรก ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 8.21 ล้านคน จะสามารถ เช็ค ผลการสมัครได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่ ในวันที่ 15 มีนาคมนี้

จากนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน แล้ว จะต้องกดยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อรับวงเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาท

โดยเดิมผู้ประกันตนจะต้องกดยืนยันสิทธิบนแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 เท่านั้น แต่ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ขยายระยะเวลาการกดยืนยันสิทธิไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และแบ่งการกดยืนยันสิทธิออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ม33เรารักกัน เช็ค

ลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” แบ่งยืนยันสิทธิ 3 ช่วง

ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ล็อตแรก จำนวน 8.21 ล้านคน จะ เช็ค ผลการลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ม33เรารักกัน แล้ว จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งการยืนยันตัวตนแบ่งออกเป็น 3 ช่วงและจะมีการจ่ายวงเงินเยียวยาไม่เหมือนกัน ดังนี้

ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ในครั้งแรก ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) จากนั้นจะได้รับวงเงินตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท เพราะเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม