ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดตัว ‘สมาคมสายการบินประเทศไทย’ เสนอ ‘ฉีดวัคซีนโควิด-19’ พนักงานแอร์ไลน์

“บางกอกแอร์เวย์ส” นำทีมเปิดตัว “สมาคมสายการบินประเทศไทย” ยื่นข้อเสนอรัฐบาล “ฉีดวัคซีนโควิด-19” พนักงานแอร์ไลน์ ด่านหน้าเจอต่างชาติ 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สายการบินสัญชาติไทย 7 สายได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบินไทยสมายล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท

สมาคมสายการบินประเทศไทย ฉีดวัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ ได้ประกาศแต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ด้านอุปนายกสมาคมฯ จะรับตำแหน่งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสายการบินสมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯ รับตำแหน่งโดยตัวแทนผู้บริหารจากทั้ง 7 สายการบิน

พร้อมกันนี้ ได้จัดการประชุมสมาคมฯ เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางและมาตรการ เพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบินจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

สมาคมฯ ได้จัดการประชุมในวันนี้ (24 ก.พ.) เป็นครั้งแรก วาระสำคัญคือการแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบินจากสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงข้อเสนอของสมาชิกฯ ต่อรัฐบาล

สำหรับข้อเสนอของสมาชิก สมาคมสายการบินประเทศไทย ในที่ประชุมฯ เช่น การเสนอให้รัฐบาล ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พนักงานสายการบิน ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกครั้งและสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาได้อย่างปลอดภัย และการเสนอมาตรการและแนวทางสำหรับสายการบินเพื่อเตรียมตัวในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น

สมาคมสายการบินประเทศไทย

ที่มา “สมาคม สายการบิน”

สมาคมสายการบินประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ประกอบไปด้วยสมาชิกสายการบินจำนวน 7 สายการบิน ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบินไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท

สมาคมสายการบินประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

  • เพื่อพัฒนาการบริการของสายการบินในประเทศไทยให้เกิดมาตรฐานอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
  • บูรณาการการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาการบิน และการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย
  • ดำเนินการหรือสนับสนุนภาคการศึกษาในการผลิตชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการร่วมทำการวิจัยและการพัฒนา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
  • ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

shutterstock 1206961966 e1605593707863

รายชื่อ “นายก – อุปนายก – คณะกรรมการ”

1.นายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส

2.อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์

3.อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

4.อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท

5.อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

6.อุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดย นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

7.ปฏิคมฯ รับตำแหน่งโดยนางสาวสญาดา เบญจกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท

8.เหรัญญิกฯ รับตำแหน่งโดยนางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์

9.นายทะเบียนฯ รับตำแหน่งโดยนายตุลย์ มิเดหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด สายการบินนกแอร์

10.ฝ่ายต่างประเทศ รับตำแหน่งโดยนางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

11.ประชาสัมพันธ์ รับตำแหน่งโดยนางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

12.เลขานุการ รับตำแหน่งโดยนายกฤษ พัฒนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

อ่านข่าวเพิ่มเติม