COVID-19

ลาออกจากงานแล้ว ลงทะเบียน ‘ม.33 เรารักกัน’ ได้ไหม? ที่นี่มีคำตอบ

โครงการ ม.33 เรารักกัน จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 พรุ่งนี้ (21 ก.พ.) โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศ มนุษย์เงินเดือน หรือลูกจ้างประจำ

แต่ลูกจ้างที่เพิ่ง ลาออกจากงาน ในช่วงนี้อาจจะสงสัยว่า ตนเองจะสามารถ ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน ได้ไหม? ซึ่งที่นี่มีคำตอบให้

ลาออกจากงาน ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน ได้ไหม

ลาออกจากงาน ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” ได้ไหม?

สำนักงานกองทุนประกันสงคม ฃเปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานแล้ว สามารถลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้ “ถ้าหากเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา” เนื่องจากเป็นวันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการเยียวยาเราชนะ

 

ชัด ๆ “5 เงื่อนไข” ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

โครงการ ม.33 เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท 4 งวด หรือรวมแล้วคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งต้องใช้จ่ายผ่านแอปฯ เท่านั้นและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกันได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
 • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ กองทุนประกันสังคมประเมินว่า จะมีผู้ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวมีจำนวน 9.27 ล้านคน จากผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ

เศรษฐกิจ ไทย ร้านค้า ธุรกิจ

เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้ 21 ก.พ. 

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้วางไทม์ไลน์การดำเนินโครงการ ม.33 เรารักกัน ไว้แล้ว ซึ่งการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ถึง 15 วัน ดังนี้

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หรือมีเวลาเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมดถึง 15 วัน
 • วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการคัดกรอง
 • วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รัฐบาลเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในทุก ๆ วันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
 • วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ 3 ช่องทาง คือ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน, ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ

151973934 3733602030051927 1483743678067438792 o e1613736101262

ไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนแล้ว แต่พบว่าไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ก็สามารถขอทบทวนสิทธิอีกครั้งได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 12 และ 19 เมษายน 2564 รัฐบาลจะโอนเงินเยียวยาเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
 • วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ 3 ช่องทาง คือ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน, ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo