COVID-19

‘คลัง’ ให้ความหวัง จ่อถกเปิดลงทะเบียน ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบใหม่

“คลัง” ให้ความหวัง เตรียมถกเปิด ลงทะเบียน “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ คนถือบัตรฯ เดิมต้องมาคัดกรองด้วย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเปิดลงทะเบียนและทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ได้เลื่อนมาจากเป้าหมายเดิมในเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรอบใหม่

แต่กระทรวงการคลังก็ตั้งเป้าว่า จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในปี 2564 โดยต้องรอให้การลงทะเบียนโครงการเราชนะ ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาโควิด-19 จบก่อน จากนั้นจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน รอบใหม่

แต่เบื้องต้นการเปิด ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ กระทรวงการคลังจะเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์รายได้ของครอบครัวเป็นหลัก จากเดิมใช้วิธีพิจารณารายได้เป็นรายบุคคล เนื่องจากบางกรณีผู้ถือบัตรฯ ก็มีรายได้จากทางอื่น เช่น ภรรยาเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีมีรายได้จำนวนมาก หากใช้เกณฑ์เดิมภรรยาก็จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุว่า รายได้ของครอบครัวที่ใช้พิจารณาจะอยู่ที่เท่าไหร่ รวมถึงจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เพราะจะต้องหารือรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน ขณะเดียวกันการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว ผู้ถือบัตรฯ จึงมีทั้งที่รายได้เพิ่มขึ้นและลดลง

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในปัจจุบันที่มีจำนวนทั้งหมด 13.8 ล้านคน ก็ไม่ได้มีการเปิดทบทวนสิทธิมานานกว่า 2-3 ปีแล้ว แต่หลังจากนี้จะต้องมีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรฯ ทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลล่าสุด

โดยการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ กลุ่มผู้ถือบัตรฯ เดิมจะต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนข้อมูลใหม่ทุกคน เพื่อคัดกรองซ้ำว่ายังมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ เช่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ซึ่งตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ เพราะข้าราชการมีเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คืออะไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า บัตรคนจน เป็นความช่วยเหลือและสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรฯ เกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ

ความช่วยเหลือและสวัสดิการต่าง ๆ จะโอนเข้าบัตรฯ ทุกเดือน ซึ่งความช่วยเหลือในแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบาย งบประมาณ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯ แต่ละคน เช่น ผู้พิการที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท หรือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็จะได้รับวงเงินค่ารถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) เพิ่มเติมจากปกติด้วย

สำหรับความช่วยเหลือของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีทั้งหมด 11 รายการ ดังนี้

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

  • ค่ารถโดยรถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งจะได้รับทุกคน จำนวน 200-300 บาทต่อเดือน

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท ซึ่งจะได้รับทุกคน

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งจะได้รับทุกคน

5.โครงการเราชนะ งวดที่ 1 โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเยียวยาเข้าบัตรฯ เป็นงวดแรก 675-700 บาทต่อคน ซึ่งจะได้รับทุกคน

6.โครงการเราชนะ งวดที่ 2 โครงการเราชนะจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 2 จำนวน 675-700 บาทต่อคน ซึ่งจะได้รับทุกคน

เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดได้

8.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

9.โครงการเราชนะ งวดที่ 3 โครงการเราชนะจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 3 จำนวน 675-700 บาทต่อคน ซึ่งจะได้รับทุกคน

10.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มี บัตรคนจน โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ และสามารถกดเป็นเงินสดได้

11.โครงการเราชนะ งวดที่ 4 โครงการเราชนะจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 3 จำนวน 675-700 บาทต่อคน ซึ่งจะได้รับทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม